De grote hypotheekquiz

Quizvragen voor 'Hypotheek'

Beschikbaar vanaf: 17-08-2008
Laatst gespeeld op: 22-10-2020
Hoeveel bedraagt de executiewaarde van een nieuwbouw gemiddeld? opzoeken
110%
90%
80%
120%
100%
Wat is een wettelijke hypotheek? (BE) opzoeken
Een bij de wet vastgelegde hypotheek
Een door de regering toegestane hypotheek
Een hypotheek die in een acte is vastgelegd
Een hypotheek die aan door de regering vastgelegde voorwaarden voldoet
Bij een annuÔteitenhypotheek: opzoeken
Daalt het maandelijks te betalen bedrag
Blijft het maandelijsk te betalen gedrag gelijk
Stijgt het maandelijks te betalen bedrag
Bij een lineaire hypotheek: opzoeken
Blijft het maandelijsk te betalen gedrag gelijk
Stijgt het maandelijks te betalen bedrag
Daalt het maandelijks te betalen bedrag
Wie is de hypotheekhouder? opzoeken
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld leent
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Wat is de rentevaste periode? opzoeken
Een periode waarin niets afgelost moet worden
De periode waarin de volledige aflossing moet geschieden
Een periode waarin wel afgelost wordt, maar geen interesten worden terugbetaald
De periodes waarin telkens eenzelfde rente wordt aangehouden
Wie is de hypotheeknemer opzoeken
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die het geld leent
Wat is er bijzonder bij een aflossingsvrije hypotheek? opzoeken
Er is vooraf geen datum overeengekomen waarop de hypotheeklening volledig terugbetaald moet zijn
Er moet geen rente betaald worden
De aflossing gebeurt niet maandelijks, maar op overeengekomen tijdstippen
De aflossingen zijn volledig vrij, enkel de einddatum, waarop alles terugbetaald moet zijn, ligt vast
De rente ligt niet vast
Wie is de hypotheekgever? opzoeken
Degene die het geld leent
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Wat is de executiewaarde? opzoeken
De te betalen interesten
Het bedrag dat een roerend of onroerend goed bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen
Het bedrag van de hypothecaire lening