De grote hypotheekquiz

Quizvragen voor 'Hypotheek'

 
Wat is een wettelijke hypotheek? (BE) opzoeken
Een hypotheek die aan door de regering vastgelegde voorwaarden voldoet
Een bij de wet vastgelegde hypotheek
Een door de regering toegestane hypotheek
Een hypotheek die in een acte is vastgelegd
Bij een annuïteitenhypotheek: opzoeken
Blijft het maandelijsk te betalen gedrag gelijk
Daalt het maandelijks te betalen bedrag
Stijgt het maandelijks te betalen bedrag
Wie is de hypotheeknemer opzoeken
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld leent
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Hoeveel bedraagt de executiewaarde van een nieuwbouw gemiddeld? opzoeken
80%
120%
100%
110%
90%
Wat is een bedongen hypotheek? (BE) opzoeken
Een hypotheek die afgesloten is zonder medeweten van degene die ze zogezegd afgesloten heeft
Een verplichte hypotheek
Een hypotheek die opgenomen is in een overeenkomst en vastgelegd in een akte
Een hypotheek zonder vaste rente
Wie is de hypotheekhouder? opzoeken
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld leent
Wat is er bijzonder bij een aflossingsvrije hypotheek? opzoeken
De aflossing gebeurt niet maandelijks, maar op overeengekomen tijdstippen
De rente ligt niet vast
Er moet geen rente betaald worden
De aflossingen zijn volledig vrij, enkel de einddatum, waarop alles terugbetaald moet zijn, ligt vast
Er is vooraf geen datum overeengekomen waarop de hypotheeklening volledig terugbetaald moet zijn
Wat is de executiewaarde? opzoeken
Het bedrag dat een roerend of onroerend goed bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen
Het bedrag van de hypothecaire lening
De te betalen interesten
Wie is de hypotheekgever? opzoeken
Degene die het geld leent
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
In welk van deze landen is een hypotheek voor de meeste eigenaars volledig aftrekbaar? opzoeken
België
Zweden
Nederland
Engeland
De Verenigde Staten van Amerika