De grote hypotheekquiz

Quizvragen voor 'Hypotheek'

 
Wie is de hypotheekgever? opzoeken
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld leent
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Wat is de executiewaarde? opzoeken
Het bedrag dat een roerend of onroerend goed bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen
De te betalen interesten
Het bedrag van de hypothecaire lening
Wat is er bijzonder bij een aflossingsvrije hypotheek? opzoeken
Er moet geen rente betaald worden
De aflossingen zijn volledig vrij, enkel de einddatum, waarop alles terugbetaald moet zijn, ligt vast
De rente ligt niet vast
De aflossing gebeurt niet maandelijks, maar op overeengekomen tijdstippen
Er is vooraf geen datum overeengekomen waarop de hypotheeklening volledig terugbetaald moet zijn
Bij een annuïteitenhypotheek: opzoeken
Blijft het maandelijsk te betalen gedrag gelijk
Stijgt het maandelijks te betalen bedrag
Daalt het maandelijks te betalen bedrag
In welk van deze landen is een hypotheek voor de meeste eigenaars volledig aftrekbaar? opzoeken
Engeland
Zweden
De Verenigde Staten van Amerika
België
Nederland
Wat is een wettelijke hypotheek? (BE) opzoeken
Een door de regering toegestane hypotheek
Een bij de wet vastgelegde hypotheek
Een hypotheek die in een acte is vastgelegd
Een hypotheek die aan door de regering vastgelegde voorwaarden voldoet
Wie is de hypotheekhouder? opzoeken
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die het geld leent
Wat is de rentevaste periode? opzoeken
De periode waarin de volledige aflossing moet geschieden
Een periode waarin niets afgelost moet worden
De periodes waarin telkens eenzelfde rente wordt aangehouden
Een periode waarin wel afgelost wordt, maar geen interesten worden terugbetaald
Hoeveel bedraagt de executiewaarde van een nieuwbouw gemiddeld? opzoeken
80%
100%
120%
110%
90%
Wat is een bedongen hypotheek? (BE) opzoeken
Een verplichte hypotheek
Een hypotheek die afgesloten is zonder medeweten van degene die ze zogezegd afgesloten heeft
Een hypotheek die opgenomen is in een overeenkomst en vastgelegd in een akte
Een hypotheek zonder vaste rente