De grote hypotheekquiz

Quizvragen voor 'Hypotheek'

Beschikbaar vanaf: 17-08-2008
Laatst gespeeld op: 19-04-2019
Wat is een bedongen hypotheek? (BE) opzoeken
Een hypotheek die afgesloten is zonder medeweten van degene die ze zogezegd afgesloten heeft
Een verplichte hypotheek
Een hypotheek zonder vaste rente
Een hypotheek die opgenomen is in een overeenkomst en vastgelegd in een akte
Wie is de hypotheeknemer opzoeken
Degene die het geld leent
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Wat is de executiewaarde? opzoeken
Het bedrag van de hypothecaire lening
Het bedrag dat een roerend of onroerend goed bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen
De te betalen interesten
Wat is de rentevaste periode? opzoeken
Een periode waarin niets afgelost moet worden
De periodes waarin telkens eenzelfde rente wordt aangehouden
De periode waarin de volledige aflossing moet geschieden
Een periode waarin wel afgelost wordt, maar geen interesten worden terugbetaald
Wie is de hypotheekgever? opzoeken
Degene die het geld leent
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Hoeveel bedraagt de executiewaarde van een nieuwbouw gemiddeld? opzoeken
110%
100%
120%
90%
80%
Wat is een wettelijke hypotheek? (BE) opzoeken
Een bij de wet vastgelegde hypotheek
Een door de regering toegestane hypotheek
Een hypotheek die aan door de regering vastgelegde voorwaarden voldoet
Een hypotheek die in een acte is vastgelegd
Wie is de hypotheekhouder? opzoeken
Degene die het geld leent
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
In welk van deze landen is een hypotheek voor de meeste eigenaars volledig aftrekbaar? opzoeken
BelgiŽ
De Verenigde Staten van Amerika
Engeland
Nederland
Zweden
Wat is er bijzonder bij een aflossingsvrije hypotheek? opzoeken
De aflossingen zijn volledig vrij, enkel de einddatum, waarop alles terugbetaald moet zijn, ligt vast
Er moet geen rente betaald worden
Er is vooraf geen datum overeengekomen waarop de hypotheeklening volledig terugbetaald moet zijn
De rente ligt niet vast
De aflossing gebeurt niet maandelijks, maar op overeengekomen tijdstippen