De grote hypotheekquiz

Quizvragen voor 'Hypotheek'

Beschikbaar vanaf: 17-08-2008
Laatst gespeeld op: 26-06-2019
Bij een annuïteitenhypotheek: opzoeken
Daalt het maandelijks te betalen bedrag
Blijft het maandelijsk te betalen gedrag gelijk
Stijgt het maandelijks te betalen bedrag
In welk van deze landen is een hypotheek voor de meeste eigenaars volledig aftrekbaar? opzoeken
België
Nederland
Engeland
De Verenigde Staten van Amerika
Zweden
Wat is een bedongen hypotheek? (BE) opzoeken
Een hypotheek die afgesloten is zonder medeweten van degene die ze zogezegd afgesloten heeft
Een verplichte hypotheek
Een hypotheek zonder vaste rente
Een hypotheek die opgenomen is in een overeenkomst en vastgelegd in een akte
Wie is de hypotheeknemer opzoeken
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld leent
Wat is een wettelijke hypotheek? (BE) opzoeken
Een hypotheek die aan door de regering vastgelegde voorwaarden voldoet
Een door de regering toegestane hypotheek
Een hypotheek die in een acte is vastgelegd
Een bij de wet vastgelegde hypotheek
Bij een lineaire hypotheek: opzoeken
Stijgt het maandelijks te betalen bedrag
Blijft het maandelijsk te betalen gedrag gelijk
Daalt het maandelijks te betalen bedrag
Wat is de executiewaarde? opzoeken
De te betalen interesten
Het bedrag dat een roerend of onroerend goed bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen
Het bedrag van de hypothecaire lening
Wat is de rentevaste periode? opzoeken
Een periode waarin niets afgelost moet worden
De periode waarin de volledige aflossing moet geschieden
Een periode waarin wel afgelost wordt, maar geen interesten worden terugbetaald
De periodes waarin telkens eenzelfde rente wordt aangehouden
Wie is de hypotheekgever? opzoeken
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld leent
Wie is de hypotheekhouder? opzoeken
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die het geld leent
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft