De grote hypotheekquiz

Quizvragen voor 'Hypotheek'

 
Hoeveel bedraagt de executiewaarde van een nieuwbouw gemiddeld? opzoeken
110%
80%
120%
100%
90%
Wie is de hypotheekgever? opzoeken
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Degene die het geld leent
Wat is de rentevaste periode? opzoeken
Een periode waarin niets afgelost moet worden
De periodes waarin telkens eenzelfde rente wordt aangehouden
De periode waarin de volledige aflossing moet geschieden
Een periode waarin wel afgelost wordt, maar geen interesten worden terugbetaald
Wat is een wettelijke hypotheek? (BE) opzoeken
Een bij de wet vastgelegde hypotheek
Een hypotheek die aan door de regering vastgelegde voorwaarden voldoet
Een door de regering toegestane hypotheek
Een hypotheek die in een acte is vastgelegd
Bij een lineaire hypotheek: opzoeken
Daalt het maandelijks te betalen bedrag
Stijgt het maandelijks te betalen bedrag
Blijft het maandelijsk te betalen gedrag gelijk
Wie is de hypotheekhouder? opzoeken
Degene die het geld leent
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Wie is de hypotheeknemer opzoeken
Degene die het geld geeft (doorgaans een bank)
Degene die het geld leent
Degene die de hypotheek in een acte neerschrijft
Wat is een bedongen hypotheek? (BE) opzoeken
Een hypotheek zonder vaste rente
Een hypotheek die afgesloten is zonder medeweten van degene die ze zogezegd afgesloten heeft
Een verplichte hypotheek
Een hypotheek die opgenomen is in een overeenkomst en vastgelegd in een akte
Bij een annuïteitenhypotheek: opzoeken
Blijft het maandelijsk te betalen gedrag gelijk
Daalt het maandelijks te betalen bedrag
Stijgt het maandelijks te betalen bedrag
Wat is er bijzonder bij een aflossingsvrije hypotheek? opzoeken
De aflossingen zijn volledig vrij, enkel de einddatum, waarop alles terugbetaald moet zijn, ligt vast
De rente ligt niet vast
Er moet geen rente betaald worden
Er is vooraf geen datum overeengekomen waarop de hypotheeklening volledig terugbetaald moet zijn
De aflossing gebeurt niet maandelijks, maar op overeengekomen tijdstippen