Quizvragen voor 'Unix commando´s'

Met welk commando kan je zien in welke map je zit? opzoeken
pwd
whereami
place
map
Hoe maak je een nieuw bestand zonder het te openen? opzoeken
more bestandsnaam
touch bestandsnaam
pico bestandsnaam
cat bestandsnaam
less bestandsnaam
Hoe geef je alle bestanden weer met op de 3de plaats een r, g of i? opzoeken
ls ?3[rgi]*
ls *[rgi]*
ls [..i*]
ls ??[rgi]*
ls **[rgi]?
Met welk commando kan je een proces stoppen? opzoeken
Kill
Stop
Shutdown
Delete
Hoe kan je een bestand verwijderen? opzoeken
rm bestandsnaam
touch bestandsnaam
dl bestandsnaam
less bestandsnaam
Wat doet het commando ls? opzoeken
Toont een kalender
Openen van een opgegeven bestand
Weergeven van de inhoud van een bestand
Weergeven van bestanden en mappen, aanwezig in de map waarin u zich bevind
Welk commando gebruik je om naar de bovenliggende map te gaan? opzoeken
cd ~
cd ..
cd -
cd /up
Hoe kan je een lijst met alle bestanden, ook de verborgen bestanden, weergeven? opzoeken
find all
find -a
all
ls -a
Met welk kommande kan je je gebruikersnaam zien? opzoeken
whoami
me
pwd
I
Wat moet je gebruiken om foutbootschappen door te sturen naar een bestand? opzoeken
1> filename
2> filename
&> filename
2> /dev/null