De grote energiequiz

Quizvragen voor 'Energie'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 29-07-2021
Waarom is het meestal niet verstandig om windturbines in de buurt van radarstations te plaatsen? opzoeken
Het kan storingen op de radarbeelden veroorzaken.
Door de toevoer van de extra energie op het elektriciteitsnet kunnen de zeer gevoelige radars defect geraken.
Er treden nogal regelmatig problemen om met de wieken, kleine stukjes kunnen lossen en tegen de gevoelige radars terechtkomen.
Hoeveel procent, van de in 2005 verkochte wagens in BelgiŽ, rijden met diesel? opzoeken
65%
85%
35%
70%
50%
Welk land is het meest genucleariseerd op vlak van de bevolkingsdichtheid en oppervlakte? opzoeken
Spanje
Frankrijk
Nederland
Denemarken
BelgiŽ
In welk jaar is de reactor van de kercentrale Dodewaard, gelegen in Nederland, gesloten? opzoeken
1997
1999
1996
1998
Hoeveel kerncentrales heeft BelgiŽ opzoeken
11
5
9
2
7
Hoeveel is de minimale afstand tussen 2 windmolens voor het opwekken van windenergie? opzoeken
1x de diameter van de rotor.
20x de diameter van de rotor.
5x de diameter van de rotor.
15x de diameter van de rotor.
10x de diameter van de rotor.
Wat is energie? opzoeken
Energie is de kracht, nodig voor het verplaatsen van een 10 liter water over een lengte van 10 meter.
Energie is het vermogen om arbeid te verrichten.
Energie is de gemiddelde hoeveelheid elekticiteit, opgewekt uit een kercentrale, per uur.
Hoe kan men met kernenergie elektriciteit maken? opzoeken
Het kernsplijtingsproces creŽert warmte, die warmte wordt omgezet tot stoom door water te laten koken, de gevormde stoom drijft een turbine aan welke op zijn beurt een generator aandrijft die elektriciteit opwekt.
In de ruimte waar het kernsplijtingsproces plaats vind zijn 100den elektroden aangebracht die door dit proces elektrisch geladen worden.
Kernenergie is een onuitputbare energiebron welke, door het laten rollen van de kernenergiebal, eenvoudig elektriciteit opwekt. Om deze kernenergiebal in zijn beweging te begrenzen wordt er water gebruikt.
Wat gebruikt men bij het verwarmen van water met zonnewarmte? opzoeken
Zonneturbines
Zonneradiatoren
Zonnecollectoren
Bij welke windkracht leveren windmolens hun volle vermogen? opzoeken
Vanaf windkracht 5
Vanaf windkracht 7
Vanaf windkracht 8
Vanaf windkracht 6
Vanaf windkracht 9