De grote energiequiz

Quizvragen voor 'Energie'

 
In welk jaar is de reactor van de kercentrale Dodewaard, gelegen in Nederland, gesloten? opzoeken
1997
1998
1999
1996
Hoeveel is de minimale afstand tussen 2 windmolens voor het opwekken van windenergie? opzoeken
20x de diameter van de rotor.
5x de diameter van de rotor.
15x de diameter van de rotor.
1x de diameter van de rotor.
10x de diameter van de rotor.
Welk land is het meest genucleariseerd op vlak van de bevolkingsdichtheid en oppervlakte? opzoeken
Nederland
Frankrijk
Denemarken
Spanje
België
Hoeveel kerncentrales heeft België opzoeken
5
2
11
7
9
Hoe kan men met kernenergie elektriciteit maken? opzoeken
In de ruimte waar het kernsplijtingsproces plaats vind zijn 100den elektroden aangebracht die door dit proces elektrisch geladen worden.
Het kernsplijtingsproces creëert warmte, die warmte wordt omgezet tot stoom door water te laten koken, de gevormde stoom drijft een turbine aan welke op zijn beurt een generator aandrijft die elektriciteit opwekt.
Kernenergie is een onuitputbare energiebron welke, door het laten rollen van de kernenergiebal, eenvoudig elektriciteit opwekt. Om deze kernenergiebal in zijn beweging te begrenzen wordt er water gebruikt.
Hoeveel procent, van de in 2005 verkochte wagens in België, rijden met diesel? opzoeken
35%
70%
85%
50%
65%
Bij welke windkracht leveren windmolens hun volle vermogen? opzoeken
Vanaf windkracht 7
Vanaf windkracht 5
Vanaf windkracht 6
Vanaf windkracht 8
Vanaf windkracht 9
Wat gebruikt men bij het verwarmen van water met zonnewarmte? opzoeken
Zonneturbines
Zonneradiatoren
Zonnecollectoren
Waarom is het meestal niet verstandig om windturbines in de buurt van radarstations te plaatsen? opzoeken
Er treden nogal regelmatig problemen om met de wieken, kleine stukjes kunnen lossen en tegen de gevoelige radars terechtkomen.
Door de toevoer van de extra energie op het elektriciteitsnet kunnen de zeer gevoelige radars defect geraken.
Het kan storingen op de radarbeelden veroorzaken.
Wat is energie? opzoeken
Energie is de gemiddelde hoeveelheid elekticiteit, opgewekt uit een kercentrale, per uur.
Energie is de kracht, nodig voor het verplaatsen van een 10 liter water over een lengte van 10 meter.
Energie is het vermogen om arbeid te verrichten.