De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 23-03-2019
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in vacuŁm
De snelheid van licht in water
De snelheid van licht in lucht
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
Hertz (Hz)
m≥
kiligram/cm≤ (kg/cm≤)
nm
candela/cm≤ (cd/cm≤)
Licht is ... straling opzoeken
magnetische
elektromagnetische
elektrische
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
l
a
g
c
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Ultraviolet licht
Geel licht
Blauw licht
Infrarood licht
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Gericht
Intens
Niet coherent
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Niet gericht
Coherent
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Polychromatisch
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men luminantie
Dit noemt men optica
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan dat van radiostraling
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
299.792.458 m/s
934.938 m/s
340 m/s
345.456.954 m/s