De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'
Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 18-10-2018
Licht is ... straling opzoeken
magnetische
elektrische
elektromagnetische
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in water
De snelheid van licht in lucht
De snelheid van licht in vacuŁm
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Polychromatisch
Niet gericht
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Coherent
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men optica
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men luminantie
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
8
3
1
7
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Ultraviolet licht
Infrarood licht
Geel licht
Blauw licht
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
340 m/s
934.938 m/s
345.456.954 m/s
299.792.458 m/s
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Intens
Gericht
Niet coherent
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
grotere golflengte dan dat van radiostraling
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
l
g
c
a