De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
l
c
g
a
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
m≥
candela/cm≤ (cd/cm≤)
kiligram/cm≤ (kg/cm≤)
nm
Hertz (Hz)
Licht is ... straling opzoeken
magnetische
elektrische
elektromagnetische
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
345.456.954 m/s
934.938 m/s
299.792.458 m/s
340 m/s
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Niet coherent
Gericht
Intens
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Coherent
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Polychromatisch
Niet gericht
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan dat van radiostraling
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Blauw licht
Infrarood licht
Ultraviolet licht
Geel licht
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
8
7
1
3
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men optica
Dit noemt men luminantie