De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 08-02-2023
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Coherent
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Polychromatisch
Niet gericht
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
1
8
3
7
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
kiligram/cm² (kg/cm²)
Hertz (Hz)
candela/cm² (cd/cm²)
nm
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Geel licht
Infrarood licht
Blauw licht
Ultraviolet licht
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Intens
Gericht
Niet coherent
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
a
g
c
l
Licht is ... straling opzoeken
elektromagnetische
magnetische
elektrische
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in water
De snelheid van licht in lucht
De snelheid van licht in vacuüm
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men luminantie
Dit noemt men optica
Dit noemt men coherentie
Wat is de snelheid van licht in vacuüm? opzoeken
299.792.458 m/s
345.456.954 m/s
934.938 m/s
340 m/s