De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 22-10-2020
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
g
a
c
l
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Niet gericht
Coherent
Polychromatisch
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
1
7
8
3
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men luminantie
Dit noemt men optica
Dit noemt men coherentie
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in vacuŁm
De snelheid van licht in water
De snelheid van licht in lucht
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan dat van radiostraling
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Gericht
Intens
Niet coherent
Licht is ... straling opzoeken
magnetische
elektrische
elektromagnetische
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
345.456.954 m/s
340 m/s
934.938 m/s
299.792.458 m/s
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Ultraviolet licht
Geel licht
Infrarood licht
Blauw licht