De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 30-05-2023
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men optica
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men luminantie
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
c
a
g
l
Wat is de snelheid van licht in vacuüm? opzoeken
934.938 m/s
340 m/s
299.792.458 m/s
345.456.954 m/s
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in water
De snelheid van licht in vacuüm
De snelheid van licht in lucht
Licht is ... straling opzoeken
elektromagnetische
elektrische
magnetische
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Intens
Gericht
Niet coherent
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Polychromatisch
Niet gericht
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Coherent
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
3
7
8
1
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan die van röntgenstralen
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan dat van radiostraling
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
nm
kiligram/cm² (kg/cm²)
Hertz (Hz)
candela/cm² (cd/cm²)