De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 03-06-2020
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men optica
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men luminantie
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Blauw licht
Ultraviolet licht
Geel licht
Infrarood licht
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
8
1
7
3
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Intens
Niet coherent
Gericht
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan dat van radiostraling
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
l
c
a
g
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
m≥
Hertz (Hz)
nm
candela/cm≤ (cd/cm≤)
kiligram/cm≤ (kg/cm≤)
Licht is ... straling opzoeken
magnetische
elektrische
elektromagnetische
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in lucht
De snelheid van licht in vacuŁm
De snelheid van licht in water
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Polychromatisch
Coherent
Niet gericht