De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 22-11-2019
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
7
8
1
3
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
299.792.458 m/s
340 m/s
345.456.954 m/s
934.938 m/s
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Niet coherent
Intens
Gericht
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men optica
Dit noemt men luminantie
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Infrarood licht
Ultraviolet licht
Geel licht
Blauw licht
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
c
g
a
l
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in vacuŁm
De snelheid van licht in water
De snelheid van licht in lucht
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Polychromatisch
Coherent
Niet gericht
Licht is ... straling opzoeken
elektromagnetische
magnetische
elektrische
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
grotere golflengte dan dat van radiostraling