De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 06-10-2022
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
c
a
g
l
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
345.456.954 m/s
934.938 m/s
340 m/s
299.792.458 m/s
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men optica
Dit noemt men luminantie
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Gericht
Intens
Niet coherent
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
kiligram/cm≤ (kg/cm≤)
m≥
candela/cm≤ (cd/cm≤)
Hertz (Hz)
nm
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
8
7
1
3
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Coherent
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Polychromatisch
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Niet gericht
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan dat van radiostraling
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in water
De snelheid van licht in vacuŁm
De snelheid van licht in lucht
Licht is ... straling opzoeken
elektromagnetische
magnetische
elektrische