De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 06-12-2021
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
340 m/s
299.792.458 m/s
934.938 m/s
345.456.954 m/s
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
7
8
1
3
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
kiligram/cm≤ (kg/cm≤)
candela/cm≤ (cd/cm≤)
m≥
Hertz (Hz)
nm
Licht is ... straling opzoeken
elektrische
elektromagnetische
magnetische
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
grotere golflengte dan dat van radiostraling
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in water
De snelheid van licht in lucht
De snelheid van licht in vacuŁm
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Gericht
Niet coherent
Intens
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Ultraviolet licht
Geel licht
Blauw licht
Infrarood licht
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men luminantie
Dit noemt men optica
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Polychromatisch
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Niet gericht
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Coherent