De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 26-05-2022
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
l
g
a
c
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Niet coherent
Gericht
Intens
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in vacuŁm
De snelheid van licht in water
De snelheid van licht in lucht
Licht is ... straling opzoeken
elektrische
magnetische
elektromagnetische
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
934.938 m/s
345.456.954 m/s
340 m/s
299.792.458 m/s
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Infrarood licht
Blauw licht
Ultraviolet licht
Geel licht
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
grotere golflengte dan dat van radiostraling
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
kiligram/cm≤ (kg/cm≤)
nm
Hertz (Hz)
candela/cm≤ (cd/cm≤)
m≥
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men optica
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men luminantie
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
1
8
7
3