De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'
Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 21-11-2018
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Geel licht
Blauw licht
Ultraviolet licht
Infrarood licht
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men optica
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men luminantie
Licht is ... straling opzoeken
elektromagnetische
elektrische
magnetische
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
345.456.954 m/s
299.792.458 m/s
340 m/s
934.938 m/s
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in vacuŁm
De snelheid van licht in lucht
De snelheid van licht in water
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Gericht
Niet coherent
Intens
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
3
1
8
7
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
kiligram/cm≤ (kg/cm≤)
candela/cm≤ (cd/cm≤)
m≥
Hertz (Hz)
nm
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan dat van radiostraling
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Coherent
Polychromatisch
Niet gericht
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht