De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

 
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men optica
Dit noemt men luminantie
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Blauw licht
Ultraviolet licht
Geel licht
Infrarood licht
Wat is de snelheid van licht in vacuüm? opzoeken
340 m/s
345.456.954 m/s
299.792.458 m/s
934.938 m/s
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in lucht
De snelheid van licht in water
De snelheid van licht in vacuüm
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Niet coherent
Intens
Gericht
Licht is ... straling opzoeken
magnetische
elektromagnetische
elektrische
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Niet gericht
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Polychromatisch
Coherent
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan dat van radiostraling
grotere golflengte dan die van röntgenstralen
grotere golflengte dan infrarood licht
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
nm
candela/cm² (cd/cm²)
Hertz (Hz)
kiligram/cm² (kg/cm²)
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
1
3
7
8