De grote lichtquiz

Quizvragen voor 'Licht'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 25-06-2019
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
l
g
c
a
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
934.938 m/s
345.456.954 m/s
299.792.458 m/s
340 m/s
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
3
8
7
1
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Geel licht
Ultraviolet licht
Infrarood licht
Blauw licht
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men luminantie
Dit noemt men coherentie
Dit noemt men optica
Licht is ... straling opzoeken
elektromagnetische
elektrische
magnetische
Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Gericht
Intens
Niet coherent
Wat is lichtsnelheid? opzoeken
De snelheid van licht in lucht
De snelheid van licht in vacuŁm
De snelheid van licht in water
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
nm
m≥
Hertz (Hz)
candela/cm≤ (cd/cm≤)
kiligram/cm≤ (kg/cm≤)
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
grotere golflengte dan dat van radiostraling