De grote woordenschatonderwijsquiz

Quizvragen voor 'Woordenschatonderwijs'

 
Bij welke fase hoort de vraag van de leerkracht: "Wie weet nog wat buikpijn is?" opzoeken
Consolideren
Selecteren
Controleren
Voorbewerken
Semantiseren
De leerkracht legt haar hand op de buik "Als je buikpijn hebt, dan doet het hier zeer en heb je pijn in je buik. Gisteren heb ik veel te veel gegeten en nu heb ik buikpijn hier." Bij welke fase hoort dit? opzoeken
Consolideren
Voorbewerken
Semantiseren
Selecteren
Controleren
Als de leerkracht binnenkomt met: "O,o ik heb hier zo'n pijn, net als de rups in het boek dat ik heb meegebracht", bij welke fase hoort dit dan? opzoeken
Consolideren
Selecteren
Voorbewerken
Controleren
Semantiseren
De viertakt is de enige effectieve aanpak als het gaat om woordenschatuitbreiding. Is deze bewering juist? opzoeken
Nee, deze bewering is onjuist.
Deze bewering is juist.
Een woordparachute, woordkast, woordtrap en een woordweb zijn goed te gebruiken bij woordenschatverwerving. Is deze bewering juist of onjuist? opzoeken
Deze bewering is juist.
Deze bewering is niet juist.
Hoe leren kinderen woorden? opzoeken
Door te luisteren, te kijken en te spreken.
Door te categoriseren en het opbouwen van een netwerk.
Door de lessen van de methode.
Door te luisteren en te kijken.
Door labelen, categoriseren + betekenisuitbreiding en netwerkopbouw.
Welke bewering over woordenschatonderwijs is onjuist? opzoeken
Dagelijkse,routinematige aandacht voor woordenschat is fundamenteel.
De methode voldoet aan de kerndoelen en dat is voor woordenschat voldoende.
Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces en vergroot de kansen van kinderen.
Als leerlingen de sleutelwoorden van de les niet kennen, missen ze een groot deel van de lesinhoud.
Het vergroten van de woordenschat gaat niet vanzelf en moet expliciet worden aangeboden.
Waar staan de 3 uitjes voor? opzoeken
UITleggen, UITbeelden, UITbreiden
UITbeelden, UITbreiden, UITzetten
UITbeelden, UITleggen, UITbeelden
UITbeelden, UITleggen en UITbreiden
UITkijken, UITleggen, UITbreiden.
De leerkracht leest het boek voor en vraagt of de kinderen kunnen laten zien dat ze buikpijn hebben. Ze wrijven over hun buik en zeggen: "o, wat heb ik een buikpijn". Bij welke fase hoort dit? opzoeken
Semantiseren
Selecteren
Controleren
Voorbewerken
Consolideren
Hoe werk je als leerkracht aan systematische woordenschatopbouw? opzoeken
Semantiseren, voorbewerken, de 3 uitjes, controleren
Voorbewerken, semantiseren, de 3 uitjes, controleren.
Voorbewerken, consolideren, semantiseren, controleren.
Woordselectie, semantiseren, consolideren, controleren.
Woordselectie, voorbewerken, semantiseren, consolideren, controleren.