De grote verkeersregels duitsland quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels Duitsland'
Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 25-09-2018
Hoe lang mag een niet aangekoppelde aanhangwagen of caravan mag op een openbare plaats geparkeerd staan? opzoeken
2 weken
2 dagen
10 uur
Niet
Altijd
Wat is het maximum toegelaten alcoholgehalte? opzoeken
0,1 Č
0 Č
0,4 Č
0,2 Č
0,5 Č
Waar is parkeren niet verboden? opzoeken
Op standplaatsen voor taxiīs
Tegenover de inrij van een brandweerkazerne
In smalle straten aan de overkant van die inritten
Voor de inrij van eigendommen
In de zone 30
Tot wanneer moeten kinderen gebruik maken van een gehomologeerd veiligheidssysteem als dat aanwezig is? opzoeken
10 jaar
135cm
150cm
12 jaar
Hoe snel mogen personenwagens op een gewone weg buiten de bebouwde kom rijden? opzoeken
90 km/h
120 km/h
100 km/h
80 km/h
Hoeveel mag een lading maximaal achteraan uitsteken als je 110km moet afleggen? opzoeken
3m
2,5m
2m
1,5m
Hoe snel mag je een voertuig met pech voortslepen op de autosnelweg? opzoeken
Dit mag gewoon niet
Maximum 80km/h
Maximum 60km/h
Hier is geen maximumsnelheid voor
Wat is de minimumsnelheid op een autosnelweg? opzoeken
70 km/h
80 km/h
60 km/h
90 km/h
Hoe snel mag je nog rijden wanneer ingevolge mist, regen of sneeuw de zichtbaarheid minder bedraagt dan 50 m? opzoeken
50 km/h
Dan mag je niet meer rijden
100 km/h
75 km/h
Vanaf wanneer mag je je mistlampen ontsteken bij mist of sneeuw? opzoeken
Nooit
Altijd
Zichtbaarheid minder dan 50 meter
Zichtbaarheid minder dan 100 meter