De grote verkeersregels duitsland quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels Duitsland'

 
Wat is het maximum toegelaten alcoholgehalte? opzoeken
0 ‰
0,5 ‰
0,2 ‰
0,4 ‰
0,1 ‰
Waar is parkeren niet verboden? opzoeken
In de zone 30
Voor de inrij van eigendommen
In smalle straten aan de overkant van die inritten
Op standplaatsen voor taxi´s
Tegenover de inrij van een brandweerkazerne
Hoe lang mag een niet aangekoppelde aanhangwagen of caravan mag op een openbare plaats geparkeerd staan? opzoeken
Altijd
2 weken
2 dagen
Niet
10 uur
Tot wanneer moeten kinderen gebruik maken van een gehomologeerd veiligheidssysteem als dat aanwezig is? opzoeken
135cm
150cm
10 jaar
12 jaar
Hoe snel mogen personenwagens op een gewone weg buiten de bebouwde kom rijden? opzoeken
80 km/h
120 km/h
90 km/h
100 km/h
Hoe snel mag je een voertuig met pech voortslepen op de autosnelweg? opzoeken
Maximum 80km/h
Hier is geen maximumsnelheid voor
Dit mag gewoon niet
Maximum 60km/h
Hoeveel mag een lading maximaal achteraan uitsteken als je 80km moet afleggen? opzoeken
2,5m
3m
2m
1,5m
Hoeveel mag een lading maximaal achteraan uitsteken als je 110km moet afleggen? opzoeken
1,5m
3m
2,5m
2m
Vanaf wanneer mag je je mistlampen ontsteken bij mist of sneeuw? opzoeken
Zichtbaarheid minder dan 50 meter
Altijd
Zichtbaarheid minder dan 100 meter
Nooit
Hoe snel mag je nog rijden wanneer ingevolge mist, regen of sneeuw de zichtbaarheid minder bedraagt dan 50 m? opzoeken
Dan mag je niet meer rijden
100 km/h
75 km/h
50 km/h