De grote verkeersregels duitsland quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels Duitsland'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 25-03-2019
Tot wanneer moeten kinderen gebruik maken van een gehomologeerd veiligheidssysteem als dat aanwezig is? opzoeken
12 jaar
150cm
135cm
10 jaar
Hoe snel mag je nog rijden wanneer ingevolge mist, regen of sneeuw de zichtbaarheid minder bedraagt dan 50 m? opzoeken
Dan mag je niet meer rijden
100 km/h
50 km/h
75 km/h
Wat is de minimumsnelheid op een autosnelweg? opzoeken
60 km/h
80 km/h
70 km/h
90 km/h
Waar is parkeren niet verboden? opzoeken
In de zone 30
Voor de inrij van eigendommen
Op standplaatsen voor taxiīs
Tegenover de inrij van een brandweerkazerne
In smalle straten aan de overkant van die inritten
Hoeveel mag een lading maximaal achteraan uitsteken als je 80km moet afleggen? opzoeken
3m
2m
2,5m
1,5m
Hoe snel mogen personenwagens op een gewone weg buiten de bebouwde kom rijden? opzoeken
80 km/h
90 km/h
100 km/h
120 km/h
Hoe snel mag je een voertuig met pech voortslepen op de autosnelweg? opzoeken
Dit mag gewoon niet
Maximum 60km/h
Hier is geen maximumsnelheid voor
Maximum 80km/h
Hoeveel mag een lading maximaal achteraan uitsteken als je 110km moet afleggen? opzoeken
2,5m
3m
2m
1,5m
Wat is het maximum toegelaten alcoholgehalte? opzoeken
0,1 Č
0,4 Č
0 Č
0,2 Č
0,5 Č
Vanaf wanneer mag je je mistlampen ontsteken bij mist of sneeuw? opzoeken
Zichtbaarheid minder dan 50 meter
Zichtbaarheid minder dan 100 meter
Nooit
Altijd