De grote industriële revolutie quiz

Quizvragen voor 'Industriële revolutie'

 
Waar leefde men voor de Industriële revolutie van? opzoeken
Landbouw
Jagen
Huisnijverheid
Wat is de oorzaak van de Industriële revolutie? opzoeken
Te weinig werk
Stoommachine
Fabrieken
Wat hoort er niet bij een expressionist? opzoeken
Overheersen van bewegingen en vormen
Uitingsfunctie
Geen perspectief
Geen probleemstelling
Welke kenmerken horen bij Vincent van Gogh? opzoeken
Bijzondere onderwerpen, Impressionisme, nachtwacht, Duitsland
Gewone onderwerpen, armoede, impressionisme, Frankrijk, sombere kleuren
Gewone onderwerpen, armoede, aardappeleters, impressionisme, Frankrijk, felle kleuren
Gewone onderwerpen, rijkdom schilderen, Frankrijk, felle kleuren
Wat gebeurde er als eerste? opzoeken
In de steden groeit de industrie
Werkloosheid neemt toe
Er is niet genoeg werk voor iedereen
Men werkt thuis
Welke zin hoort bij de industriële revolutie? opzoeken
Werkdag van 13 uur, goed betaald, mooie woning
Kinderarbeid, Armoede, pauzes om te eten
Werkdag van 13 uur, kinderarbeid, goed betaald
Werkdagen van 13 uur, armoede, drinken om de ellende te vergeten
Welke uitspraak klopt over de woningen van de arbeiders opzoeken
Ze hadden één kamer per gezin in een woning
De ruimte was vochtig en daglicht ontbrak
Het was duur om in een arbeiderswoning te wonen
Ze woonden ver van de fabriek vandaan
Waar werd de allereerste Stoommachine gebruikt? opzoeken
Tilburg
Engeland
Twente
Wat deed de leerkracht met de plak? opzoeken
Alles op het bord aanwijzen
Je een tik op je hand geven
Je een tik op je hoofd geven
Wat hoort er niet bij een impressionist? opzoeken
Afbeeldingsfunctie
Schilderen vanuit het gevoel
Gebruik maken van felle kleuren
De natuur schilderen