De grote dbc ggz quiz

Quizvragen voor 'DBC GGZ'

 
Wanneer een cliënt vanuit AZMN (NOAGG / Indigo) overgeplaatst wordt naar een afdeling binnen Altrecht, dan moet er een nieuwe externe aanmelding aangemaakt worden? opzoeken
Waar
Niet waar
Na het sluiten van een crisis DBC, wordt er altijd een vervolg DBC geopend? opzoeken
Niet waar
Waar
Wordt bij het aanmelden van een cliënt automatisch een DBC geopend? opzoeken
ja
Nee
Wanneer een diagnose wijzigt moet de oude diagnose dan altijd ontkoppeld worden en de nieuwe aan de DBC gekoppeld worden? opzoeken
Nee
Ja
Door welke afdeling moet een crisis DBC gesloten worden als de cliënt overgeplaatst wordt? opzoeken
Door de behandelende afdeling.
Door de crisisdienst.
Als de cliënt nog maar af en toe voor controle hoeft te komen na de behandeling, dan wordt de DBC gesloten en wordt er een vervolg DBC aangemaakt. opzoeken
Waar
Niet waar
Een zorgtraject kan meerdere initiele DBC's bevatten? opzoeken
Waar
Niet waar
Als een DBC van een cliënt 365 dagen oud is, dan open je een vervolg DBC? opzoeken
Niet waar
Waar
Een initiële DBC mag maximaal hoeveel dagen open staan? opzoeken
28 dagen
90 dagen
Net zo lang tot de cliënt uit behandeling is.
365 dagen
Wanneer een cliënt in een kliniek wordt opgenomen, wie betaalt dan de zorg? opzoeken
De zorgverzekeraar
Justitie
De Gemeente
De AWBZ