De grote dbc ggz quiz

Quizvragen voor 'DBC GGZ'

Beschikbaar vanaf: 24-05-2012
Laatst gespeeld op: 23-03-2019
Wanneer een diagnose wijzigt moet de oude diagnose dan altijd ontkoppeld worden en de nieuwe aan de DBC gekoppeld worden? opzoeken
Ja
Nee
Wanneer een cliŽnt in een kliniek wordt opgenomen, wie betaalt dan de zorg? opzoeken
De AWBZ
De Gemeente
De zorgverzekeraar
Justitie
Als een cliŽnt binnen 90 dagen na laatste inschrijving weer opgenomen wordt, dan: opzoeken
Open je een nieuw zorgtraject.
Ga je door binnen het laatste zorgtraject.
Als de cliŽnt nog maar af en toe voor controle hoeft te komen na de behandeling, dan wordt de DBC gesloten en wordt er een vervolg DBC aangemaakt. opzoeken
Niet waar
Waar
Een initiŽle DBC mag maximaal hoeveel dagen open staan? opzoeken
Net zo lang tot de cliŽnt uit behandeling is.
365 dagen
90 dagen
28 dagen
Wanneer een cliŽnt vanuit AZMN (NOAGG / Indigo) overgeplaatst wordt naar een afdeling binnen Altrecht, dan moet er een nieuwe externe aanmelding aangemaakt worden? opzoeken
Waar
Niet waar
Wordt bij het aanmelden van een cliŽnt automatisch een DBC geopend? opzoeken
ja
Nee
Als een DBC van een cliŽnt 365 dagen oud is, dan open je een vervolg DBC? opzoeken
Waar
Niet waar
Na het sluiten van een crisis DBC, wordt er altijd een vervolg DBC geopend? opzoeken
Waar
Niet waar
Een zorgtraject kan meerdere initiele DBC's bevatten? opzoeken
Waar
Niet waar