De grote dbc ggz quiz

Quizvragen voor 'DBC GGZ'

 
Wanneer een diagnose wijzigt moet de oude diagnose dan altijd ontkoppeld worden en de nieuwe aan de DBC gekoppeld worden? opzoeken
Ja
Nee
Een initiële DBC mag maximaal hoeveel dagen open staan? opzoeken
90 dagen
28 dagen
Net zo lang tot de cliënt uit behandeling is.
365 dagen
Wordt bij het aanmelden van een cliënt automatisch een DBC geopend? opzoeken
ja
Nee
Als een cliënt binnen 90 dagen na laatste inschrijving weer opgenomen wordt, dan: opzoeken
Open je een nieuw zorgtraject.
Ga je door binnen het laatste zorgtraject.
Na het sluiten van een crisis DBC, wordt er altijd een vervolg DBC geopend? opzoeken
Niet waar
Waar
Als een DBC van een cliënt 365 dagen oud is, dan open je een vervolg DBC? opzoeken
Niet waar
Waar
Een zorgtraject kan meerdere initiele DBC's bevatten? opzoeken
Niet waar
Waar
Wanneer een cliënt vanuit AZMN (NOAGG / Indigo) overgeplaatst wordt naar een afdeling binnen Altrecht, dan moet er een nieuwe externe aanmelding aangemaakt worden? opzoeken
Waar
Niet waar
Als de cliënt nog maar af en toe voor controle hoeft te komen na de behandeling, dan wordt de DBC gesloten en wordt er een vervolg DBC aangemaakt. opzoeken
Waar
Niet waar
Door welke afdeling moet een crisis DBC gesloten worden als de cliënt overgeplaatst wordt? opzoeken
Door de crisisdienst.
Door de behandelende afdeling.