De grote hemelvaart en pinksteren quiz

Quizvragen voor 'Hemelvaart en Pinksteren'
Wat is een traditie op Hemelvaarstdag? opzoeken
Brugse Heilig-Bloedprocessie
Gentse Heilig-Bloedprocessie
Antwerpse Heilig-Bloedprocessie
Brusselse Heilig-Bloedprocessie
Wanneer valt Pinksteren in 2008? opzoeken
13 mei
11 mei
12 mei
14 mei
10 mei
Wat wordt er met Pinksteren herdacht? opzoeken
De uitstorting van de Heilige Geest
Het definitieve afscheid van Jezus
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Pinksteren valt altijd op een opzoeken
Dinsdag
Maandag
Zaterdag
Vrijdag
Zondag
Wanneer valt Hemelvaart in 2008? opzoeken
1 mei
12 mei
24 maart
23 maart
19 mei
Wie legde op Pinksteren getuigenis af waarna 3000 mensen zich aansloten? opzoeken
Marcus
Petrus
Matheus
Lucas
Jacobus
Hoeveel dagen zitten er tussen Hemelvaart en Pinksteren? opzoeken
10
7
20
30
40
Hoeveel dagen na Pasen vieren christenen de hemelvaart van Jezus? opzoeken
10 dagen
12 dagen
Hemelvaartdag heeft geen relatie met Pasen
40 dagen
1 dag
Wat wordt er met Hemelvaart herdacht? opzoeken
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Het definitieve afscheid van Jezus
De uitstorting van de Heilige Geest
Hemelvaartsdag valt altijd op een opzoeken
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag