De grote hemelvaart en pinksteren quiz

Quizvragen voor 'Hemelvaart en Pinksteren'
Wat wordt er met Hemelvaart herdacht? opzoeken
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Het definitieve afscheid van Jezus
De uitstorting van de Heilige Geest
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
Wanneer valt Pinksteren in 2008? opzoeken
13 mei
11 mei
14 mei
10 mei
12 mei
Wie legde op Pinksteren getuigenis af waarna 3000 mensen zich aansloten? opzoeken
Marcus
Petrus
Lucas
Matheus
Jacobus
Wat is een traditie op Hemelvaarstdag? opzoeken
Antwerpse Heilig-Bloedprocessie
Brugse Heilig-Bloedprocessie
Gentse Heilig-Bloedprocessie
Brusselse Heilig-Bloedprocessie
Wanneer valt Hemelvaart in 2008? opzoeken
23 maart
1 mei
12 mei
19 mei
24 maart
Hoeveel dagen na Pasen vieren christenen de hemelvaart van Jezus? opzoeken
Hemelvaartdag heeft geen relatie met Pasen
12 dagen
10 dagen
1 dag
40 dagen
Hoeveel dagen zitten er tussen Hemelvaart en Pinksteren? opzoeken
40
7
20
10
30
Hemelvaartsdag valt altijd op een opzoeken
Dinsdag
Vrijdag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Pinksteren valt altijd op een opzoeken
Zaterdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Zondag
Wat wordt er met Pinksteren herdacht? opzoeken
Het definitieve afscheid van Jezus
De herrijzenis van Jezus uit het graf
Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid
De uitstorting van de Heilige Geest