De grote verkeersregels italië quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels Italië'

 
Hoe snel mag je op een autosnelweg met een personenwagens met aanhangwagen of caravan rijden? opzoeken
100 km/h
110 km/h
130 km/h
80 km/h
Tot wanneer moeten kinderen in een kinderzitje vervoerd worden? opzoeken
12 jaar of 150 cm
12 jaar, onafhanelijk van de grootte
10 jaar of 135 cm
14 jaar of 150 cm
Wat is de minimumsnelheid in de Fréjus tunnel? opzoeken
60 km/h
50 km/h
70 km/h
40 km/h
30 km/h
Hoe ver mag de lading uitsteken? opzoeken
30 % van de totale lengte van het voertuig
2 meter
1 meter
10 % van de totale lengte van het voertuig
Wanneer is het inhalen van een tram langs rechts bij het in- of uitstappen van passagiers toegestaan? opzoeken
Indien er geen vluchtheuvel is
Indien je niet langs links voorbij kan
Indien er een vluchtheuvel is
Indien er een blauw bord met daarin een rode cirkel staat
Wat betekenen witte strepen aan parkeerplaatsen? opzoeken
Gratis parkeerplaatsen
Betalende parkeerplaatsen
Gereserveerde parkeerplaatsen
Wie moet er een veiligheidsvest dragen als je 's nachts of bij slecht weer moet stoppen en uitstappen? opzoeken
De bestuurder en minstens de helft van de passagiers
De bestuurder en 1 passagier
Zowel de bestuurder als alle passagiers
Enkel de bestuurder
Wanneer moet je met dimlichten aan rijden? opzoeken
Binnen de bebouwde kom bij neerslag
Buiten de bebouwde kom bij neerslag
Altijd binnen de bebouwde kom
Altijd buiten de bebouwde kom
Waar is overnachten in je voertuig niet toegestaan? opzoeken
In de bebouwde kom
Buiten de bebbouwde kom
Dit is overal verboden
Dit is overal toegestaan
Wat is het maximum toegelaten alcoholgehalte? opzoeken
0,35 ‰
0,2 ‰
0 ‰
0,5 ‰