De grote stijlfigurenquiz

Quizvragen voor 'Stijlfiguren'

 
Wat is een voorbeeld van een hyperbool? opzoeken
Zo snel als de bliksem
Die paar meter tussen Parijs en Londen
"Het ziet eruit als kaas, het ruikt als kaas, het maakt als kaas, dus is het kaas." is een voorbeeld van? opzoeken
Een epifoor
Een tautologie
Een anafoor
Een symfoor
"Koud ijs" is een ... opzoeken
Tautologie
Contaminatie
Pleonasme
Waarvoor wordt een enumeratie gebruikt? opzoeken
Om iets als onbelangrijk af te doen
Om te overdrijven
Om een opsomming te geven
Om iets te benadrukken
"Waarom? Daarom!" is een voorbeeld van? opzoeken
Een perifrase
Een troop
Een machtspreuk
Een cliché
"Niets in de lucht, niets op de grond, niets in het water" is een voorbeeld van? opzoeken
Een symploke
Een epifoor
Een anafoor
Een tautologie
Welke stijlfiguur is de basis van vele gedichten? opzoeken
Parabool
Rijm
Paradox
Pleonasme
Hoe noemt men het tegelijk voor komen van een anafoor en een epifoor? opzoeken
Semafoor
Anifoor
Symploke
Epafoor
Symfoor
"Zeg nooit nooit" is een voorbeeld van? opzoeken
Een parabool
Een contaminatie
Een anafoor
Een paradox
Wat wordt er bedoelt met een parabool? opzoeken
Een in werkelijkheid veel belangrijkere/grotere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Een in werkelijkheid veel minder belangrijkere/kleinere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan