De grote stijlfigurenquiz

Quizvragen voor 'Stijlfiguren'

Beschikbaar vanaf: 28-04-2010
Laatst gespeeld op: 18-01-2020
Wat is een voorbeeld van een tautologie? opzoeken
Ronde cirkel
Heel veel
Gratis en voor niets
Wat wordt er bedoelt met een parabool? opzoeken
Een in werkelijkheid veel belangrijkere/grotere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Een in werkelijkheid veel minder belangrijkere/kleinere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Welke stijlfiguur is de basis van vele gedichten? opzoeken
Parabool
Paradox
Pleonasme
Rijm
"Waarom? Daarom!" is een voorbeeld van? opzoeken
Een perifrase
Een machtspreuk
Een troop
Een clichť
"Koud ijs" is een ... opzoeken
Contaminatie
Pleonasme
Tautologie
Hoe noemt men het tegelijk voor komen van een anafoor en een epifoor? opzoeken
Epafoor
Semafoor
Anifoor
Symfoor
Symploke
Waarvoor wordt een enumeratie gebruikt? opzoeken
Om iets als onbelangrijk af te doen
Om een opsomming te geven
Om iets te benadrukken
Om te overdrijven
"Niets in de lucht, niets op de grond, niets in het water" is een voorbeeld van? opzoeken
Een epifoor
Een anafoor
Een symploke
Een tautologie
Wat is een voorbeeld van een hyperbool? opzoeken
Zo snel als de bliksem
Die paar meter tussen Parijs en Londen
"Het ziet eruit als kaas, het ruikt als kaas, het maakt als kaas, dus is het kaas." is een voorbeeld van? opzoeken
Een epifoor
Een symfoor
Een tautologie
Een anafoor