De grote stijlfigurenquiz

Quizvragen voor 'Stijlfiguren'

 
"Zeg nooit nooit" is een voorbeeld van? opzoeken
Een paradox
Een anafoor
Een contaminatie
Een parabool
"Koud ijs" is een ... opzoeken
Pleonasme
Tautologie
Contaminatie
Waarvoor wordt een enumeratie gebruikt? opzoeken
Om iets te benadrukken
Om te overdrijven
Om een opsomming te geven
Om iets als onbelangrijk af te doen
Wat wordt er bedoelt met een parabool? opzoeken
Een in werkelijkheid veel belangrijkere/grotere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Een in werkelijkheid veel minder belangrijkere/kleinere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Wat is een voorbeeld van een tautologie? opzoeken
Heel veel
Gratis en voor niets
Ronde cirkel
Welke stijlfiguur is de basis van vele gedichten? opzoeken
Rijm
Pleonasme
Parabool
Paradox
"Waarom? Daarom!" is een voorbeeld van? opzoeken
Een cliché
Een troop
Een perifrase
Een machtspreuk
Wat is een voorbeeld van een hyperbool? opzoeken
Zo snel als de bliksem
Die paar meter tussen Parijs en Londen
"Niets in de lucht, niets op de grond, niets in het water" is een voorbeeld van? opzoeken
Een anafoor
Een tautologie
Een epifoor
Een symploke
Hoe noemt men het tegelijk voor komen van een anafoor en een epifoor? opzoeken
Anifoor
Symfoor
Semafoor
Epafoor
Symploke