De grote stijlfigurenquiz

Quizvragen voor 'Stijlfiguren'

Beschikbaar vanaf: 28-04-2010
Laatst gespeeld op: 25-06-2019
"Waarom? Daarom!" is een voorbeeld van? opzoeken
Een perifrase
Een machtspreuk
Een clichť
Een troop
"Koud ijs" is een ... opzoeken
Contaminatie
Tautologie
Pleonasme
Wat is een voorbeeld van een hyperbool? opzoeken
Die paar meter tussen Parijs en Londen
Zo snel als de bliksem
Wat wordt er bedoelt met een parabool? opzoeken
Een in werkelijkheid veel minder belangrijkere/kleinere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Een in werkelijkheid veel belangrijkere/grotere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
"Zeg nooit nooit" is een voorbeeld van? opzoeken
Een anafoor
Een paradox
Een contaminatie
Een parabool
Welke stijlfiguur is de basis van vele gedichten? opzoeken
Parabool
Paradox
Rijm
Pleonasme
"Niets in de lucht, niets op de grond, niets in het water" is een voorbeeld van? opzoeken
Een tautologie
Een anafoor
Een symploke
Een epifoor
Hoe noemt men het tegelijk voor komen van een anafoor en een epifoor? opzoeken
Anifoor
Symfoor
Semafoor
Epafoor
Symploke
"Het ziet eruit als kaas, het ruikt als kaas, het maakt als kaas, dus is het kaas." is een voorbeeld van? opzoeken
Een anafoor
Een tautologie
Een symfoor
Een epifoor
Waarvoor wordt een enumeratie gebruikt? opzoeken
Om iets als onbelangrijk af te doen
Om een opsomming te geven
Om iets te benadrukken
Om te overdrijven