De grote stijlfigurenquiz

Quizvragen voor 'Stijlfiguren'
Beschikbaar vanaf: 28-04-2010
Laatst gespeeld op: 18-08-2018
"Het ziet eruit als kaas, het ruikt als kaas, het maakt als kaas, dus is het kaas." is een voorbeeld van? opzoeken
Een epifoor
Een tautologie
Een symfoor
Een anafoor
"Koud ijs" is een ... opzoeken
Tautologie
Contaminatie
Pleonasme
Hoe noemt men het tegelijk voor komen van een anafoor en een epifoor? opzoeken
Anifoor
Symfoor
Epafoor
Semafoor
Symploke
Waarvoor wordt een enumeratie gebruikt? opzoeken
Om een opsomming te geven
Om iets als onbelangrijk af te doen
Om iets te benadrukken
Om te overdrijven
Welke stijlfiguur is de basis van vele gedichten? opzoeken
Rijm
Parabool
Pleonasme
Paradox
"Niets in de lucht, niets op de grond, niets in het water" is een voorbeeld van? opzoeken
Een tautologie
Een epifoor
Een symploke
Een anafoor
"Zeg nooit nooit" is een voorbeeld van? opzoeken
Een anafoor
Een paradox
Een contaminatie
Een parabool
Wat is een voorbeeld van een tautologie? opzoeken
Heel veel
Ronde cirkel
Gratis en voor niets
Wat is een voorbeeld van een hyperbool? opzoeken
Zo snel als de bliksem
Die paar meter tussen Parijs en Londen
"Waarom? Daarom!" is een voorbeeld van? opzoeken
Een perifrase
Een machtspreuk
Een troop
Een clichť