De grote stijlfigurenquiz

Quizvragen voor 'Stijlfiguren'
Beschikbaar vanaf: 28-04-2010
Laatst gespeeld op: 21-11-2018
Wat wordt er bedoelt met een parabool? opzoeken
Een in werkelijkheid veel minder belangrijkere/kleinere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Een in werkelijkheid veel belangrijkere/grotere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
"Niets in de lucht, niets op de grond, niets in het water" is een voorbeeld van? opzoeken
Een tautologie
Een anafoor
Een epifoor
Een symploke
"Koud ijs" is een ... opzoeken
Pleonasme
Tautologie
Contaminatie
Welke stijlfiguur is de basis van vele gedichten? opzoeken
Paradox
Parabool
Pleonasme
Rijm
"Waarom? Daarom!" is een voorbeeld van? opzoeken
Een troop
Een perifrase
Een clichť
Een machtspreuk
Wat is een voorbeeld van een tautologie? opzoeken
Heel veel
Ronde cirkel
Gratis en voor niets
Hoe noemt men het tegelijk voor komen van een anafoor en een epifoor? opzoeken
Symploke
Anifoor
Semafoor
Epafoor
Symfoor
Waarvoor wordt een enumeratie gebruikt? opzoeken
Om iets als onbelangrijk af te doen
Om iets te benadrukken
Om een opsomming te geven
Om te overdrijven
Wat is een voorbeeld van een hyperbool? opzoeken
Zo snel als de bliksem
Die paar meter tussen Parijs en Londen
"Zeg nooit nooit" is een voorbeeld van? opzoeken
Een anafoor
Een paradox
Een contaminatie
Een parabool