De grote stijlfigurenquiz

Quizvragen voor 'Stijlfiguren'

Beschikbaar vanaf: 28-04-2010
Laatst gespeeld op: 24-02-2020
Welke stijlfiguur is de basis van vele gedichten? opzoeken
Paradox
Parabool
Pleonasme
Rijm
Wat wordt er bedoelt met een parabool? opzoeken
Een in werkelijkheid veel belangrijkere/grotere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Een in werkelijkheid veel minder belangrijkere/kleinere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
"Zeg nooit nooit" is een voorbeeld van? opzoeken
Een paradox
Een parabool
Een anafoor
Een contaminatie
Wat is een voorbeeld van een hyperbool? opzoeken
Zo snel als de bliksem
Die paar meter tussen Parijs en Londen
Waarvoor wordt een enumeratie gebruikt? opzoeken
Om iets als onbelangrijk af te doen
Om een opsomming te geven
Om iets te benadrukken
Om te overdrijven
"Koud ijs" is een ... opzoeken
Contaminatie
Pleonasme
Tautologie
Hoe noemt men het tegelijk voor komen van een anafoor en een epifoor? opzoeken
Anifoor
Symploke
Symfoor
Epafoor
Semafoor
"Waarom? Daarom!" is een voorbeeld van? opzoeken
Een clichť
Een troop
Een perifrase
Een machtspreuk
Wat is een voorbeeld van een tautologie? opzoeken
Heel veel
Ronde cirkel
Gratis en voor niets
"Het ziet eruit als kaas, het ruikt als kaas, het maakt als kaas, dus is het kaas." is een voorbeeld van? opzoeken
Een symfoor
Een tautologie
Een epifoor
Een anafoor