De grote nederlandsquiz

Quizvragen voor 'Nederlands'

 
Wat is goed gespeld? opzoeken
Baby's
Babys
Babyen
Babies
Wat is goed gespeld? opzoeken
Altans
Althanz
Althains
Althans
Wat is een zelfstandig naamwoord? opzoeken
Een woord waar een bijwoord voor kan
Een woord waar op, voor of in voorstaat
Een woord waar de het of een voor kan
Wat is op de snelweg in de zin:"wij rijden op de snelweg.''? opzoeken
meewerkend voorwerp
bijvoegelijke bepaling
Voorzetsel voorwerp
bijwoordelijke bepaling
lijdend voorwerp
Wat is goed gespeld? opzoeken
Polygamie
Ciaankali
Alibie
Cielinder
Wat is goed gespeld? opzoeken
Practicuette
Gebagateliseerd
Prostatectomi
Geroetineerd manouvreren
Radiecalisering
Wat is goed gespeld? opzoeken
Atheneumpje
Actietje
Asperientje
Skietje
Wat is goed gespeld? opzoeken
Kolibri
Technicussen
Analiseren
Fotografen
Wat is hun in de zin: Hun hebben het gedaan? opzoeken
Voegwoord
Persoonlijk voornaamwoord
Intriecitie
Bezittelijk voornaamwoord
Wat is correct? opzoeken
Lakoniek
Laconiek
Laconyk
Lakonyk