De grote nederlandsquiz

Quizvragen voor 'Nederlands'

 
Wat is goed gespeld? opzoeken
Cielinder
Ciaankali
Alibie
Polygamie
Wat is goed gespeld? opzoeken
Babyen
Babies
Babys
Baby's
Wat is goed gespeld? opzoeken
Fotografen
Technicussen
Analiseren
Kolibri
Wat is goed gespeld? opzoeken
Atheneumpje
Actietje
Asperientje
Skietje
Wat voor voornaamwoord is elkaar? opzoeken
Wedekerig
Wedekerend
Bezittelijk
Wat is op de snelweg in de zin:"wij rijden op de snelweg.''? opzoeken
bijvoegelijke bepaling
lijdend voorwerp
bijwoordelijke bepaling
Voorzetsel voorwerp
meewerkend voorwerp
Wat is correct? opzoeken
Lakoniek
Lakonyk
Laconyk
Laconiek
Wat is een zelfstandig naamwoord? opzoeken
Een woord waar een bijwoord voor kan
Een woord waar op, voor of in voorstaat
Een woord waar de het of een voor kan
Wat is goed gespeld? opzoeken
Geroetineerd manouvreren
Prostatectomi
Gebagateliseerd
Radiecalisering
Practicuette
Wat is hun in de zin: Hun hebben het gedaan? opzoeken
Persoonlijk voornaamwoord
Intriecitie
Voegwoord
Bezittelijk voornaamwoord