De grote engelse quiz

Quizvragen voor 'Engelse Quiz'

 
Een Mogelijkheid wordt geschreven als: opzoeken
Possibility
Possibillity
Posibility
Possability
Possibiliti
Zeker zijn van iets wordt geschreven als: opzoeken
Sirtainty
Certainty
Cartainty
Certaintty
Certanty
Vanzelfsprekend wordt geschreven als: opzoeken
Ofcaurse
Ofcourse
Of course
Offcaurse
Offcourse
Vereisten wordt geschreven als: opzoeken
Requirements
Requiremends
Requiriments
Requirments
Rekuirments
Vergeetachtig wordt geschreven als: opzoeken
Forgetfull
Forgetness
Forgetful
Forgetteful
Forgetnes
Noodzakelijk wordt geschreven als: opzoeken
Necessary
Necasary
Neccessary
Necassary
Necesary
Dankbaarheid wordt geschreven als: opzoeken
Apriciation
Aprreceation
Apreciation
Appreciation
Appriciation
Genadig zijn wordt geschreven als: opzoeken
Mercyful
Mercifull
Mercciful
Merccyful
Merciful
Veel wordt geschreven als: opzoeken
Alot
A lott
A lot
A lod
Allot
Afkorting wordt geschreven als: opzoeken
Abbriviation
Abbrviotion
Abreviation
Abbreviation
Abbreveation