De grote spreekwoordenquiz

Quizvragen voor 'Spreekwoorden'

 
Wat betekent: De kat de bel aanbinden? opzoeken
Nieuws brengen
Geruchten verspreiden
Het gevaarlijke werk doen
Een probleem aan het licht brengen
Iemand lastig vallen
Wat betekent: Duizend doden sterven? opzoeken
Zeer veel angst doorstaan
Een aanval overleven
Een ernstige ziekte overleven
Een hartstilstand hebben gehad
Wat betekent: Op zijn neus kijken? opzoeken
Kortzichtig zijn
Niet willen kijken
Teleurgesteld zijn
Scheel kijken
Slecht gezind zijn
Wat betekent: Door het hoofd gaan? opzoeken
Ten onder gaan
In het kort
Diep schokken
Vergeten worden
Wat betekent: Er zijn haaien op de kust? opzoeken
Het is droog
Het regent
Het overstroomt
Het eten is op
Er dreigt gevaar
Wat betekent: In de haak? opzoeken
In het nauw gedreven
Gevangen
In orde
Krom
Wat betekent: Ieder vist op zijn getij? opzoeken
Iedereen maakt gebruik van het beste ogenblik
Iedereen heeft zijn eigen plek
Iedereen krijgt een moment aangewezen
Iedereen om de beurt
Wat betekent: De hielen laten zien? opzoeken
Omdraaien
Springen
Vallen
Ervandoor gaan
Wat betekent: Een goed hart toedragen? opzoeken
Iemand stimuleren
Goedgezind zijn
Veel helpen
Iemand een complement geven
Wat betekent: Voor je laatste anker liggen? opzoeken
Er slecht voor staan
Verhuizen
Bijna thuis komen
Je intrek ergens nemen
Bijna klaar zijn