De grote geld lenen quiz

Quizvragen voor 'Geld lenen'

 
Hoeveel geld kan je maximum lenen? opzoeken
Dat is afhankelijk van je inkomen en bezit.
€ 250.000
€ 500.000
€ 3.500.000
€ 1.000.000
Hoe noemt men het lenen van geld in landen met een lage interest om dit vervolgens te investeren in een land met een hoge interest? opzoeken
Carry trading
China loan
Loan hopping
Money shopping
Wat is een peer-to-peer lening? opzoeken
Een lening waarbij doorgaans meerdere geldschieters rechtstreeks geld lenen aan een persoon die geld nodig heeft, zonder tussenkomst van banken.
Een manier om aan een lage rente geld te lenen waarbij alle banken afgegaan worden om zo de goedkoopste lening te vinden.
Een lening waarbij je geen rente moet betalen.
Hoe noemt men een lening waarbij het bedrag niet vast ligt en er naar behoefte geld opgenomen en afgelost kan worden? opzoeken
Doorlopend krediet
Overbruggingskrediet
Restschuld
Achtergestelde lening
Wat is het Engelse woord voor een lening? opzoeken
A lening
A lean
A loaning
A loan
A leaning
Met welke voordelige lening kunnen studenten lenen? opzoeken
Studenten lening
Jongeren lening
Overbruggingskrediet
Effectenkrediet
Wat is de laagste rentevoet waaraan je kan lenen? opzoeken
Deze staat niet vast
1%
1,25%
2,05%
3,50%
Wat is het Franse woord voor lenen? opzoeken
Un emprunt
Une empruntre
Une credite
Un crédit
Hoe noemt men een lening waarbij iemand bijvoorbeeld een huis als onderpand geeft? opzoeken
Studentenlening
Overbruggingskrediet
Hypotheek
Bouwlening
Wat vinden de meeste mensen het belangrijkst? opzoeken
Goedkoop geld lenen
Voordelige studenten lening
Online lening afsluiten
Snel geld lenen