De grote kennisbank quiz

Quizvragen voor 'Kennisbank Quiz'

 
Klant heeft 3 facturen open staan. Waarvan twee facturen Dunning 4 hebben. Hoe vaak krijgt de klant Administratiekosten? opzoeken
Bij deze stap worden er voor het eerst administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen €15,25. De klant krijgt weer een SMS en e-mail. De klant krijgt de administratiekosten maar één keer als hij in dunning zit, ookal zit hij voor meerdere facturen tegelijk in dunning. Zodra de klant met al zijn facturen helemaal uit dunning is, en daarna weer opnieuw in D4 beland, zal hij pas weer de administratiekosten berekend krijgen. Dus kortom: de klant krijgt maar 1x administratiekosten per ‘dunningtraject’, ongeacht hoeveel facturen tegelijkertijd voorbij D4 zijn.
3
Kan de klant zijn opzegging bij Simpel nog terugdraaien? opzoeken
Kan wanneer die wil
Tot drie maanden na de opzegdatum kan de klant zijn opzegging nog terugdraaien. Na deze drie maanden is dit niet meer mogelijk, omdat de simkaart met bijbehorend 06-nummer dan gedeactiveerd is.
Wat is het verschil tussen een MSISDN-swap en Simswap? opzoeken
Wanneer een klant graag een nieuw mobiel nummer wilt, kan hij hiervoor een MSISDN-swap aanvragen. Het mobiele nummer welke op de klant zijn simkaart staat, wordt met een MSISDN-swap vervangen door een nieuw mobiel nummer.
Geen verschil zijn het zelfde
Kan de klant een nano simkaart bestellen voor de iPhone 5? opzoeken
Ja een ticket aanmaken
Voor de nieuwe iPhone 5 is een nieuw type simkaart nodig. Dit is de 'nano' simkaart. Momenteel kun je deze simkaart bij Simpel niet bestellen. Als nieuwe of bestaande klant, kun je deze simkaart naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 aanvragen.
Klant kan na portering bij Simpel, geen uitgaande gesprekken voeren. Aan welke log/foutmelding in History kan je zien dat de portering niet correct verlopen is? opzoeken
Failed
“PortInMSISDN (PIM) failed for: 316……..”
Verstrekt Simpel gegevens aan derden? opzoeken
ja altijd
Simpel verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Hoe precies de persoonsgegevens van de klant verwerkt worden kan hij lezen in onze Algemene Voorwaarden.
Waarom heeft Simpel een Gebruikslimiet? opzoeken
- Meer grip krijgen op hoogverbruik en - Meer zekerheid over het nakomen van de betalingsverplichting van de klant bijvoorbeeld. Dit heeft ook te maken met het feit dat Simpel geen kredietcheck doet. Het is mogelijk om voor hogere bedragen buiten de bundel te bellen, maar dan dient de klant eerst een voorschot te betalen.
Simpel heeft geen hoogverbruik mogelijkheid
Wat is de contractsduur bij Simpel? opzoeken
Simpel werkt uitsluitend met tweejarige contracten. Alleen met de ING-Rentepunten voucher kun je een éénjarig contract afsluiten. Tijdens het tweejarige contract kan deze niet opgezegd worden. De klant kan wel alvast een opzegging aanvragen voor het einde van de contractsperiode. Zodra het tweejarige contract is afgelopen, zal deze stilzwijgend telkens met één maand worden verlengd. De klant heeft altijd één maand opzegtermijn.
3
Wanneer kan de klant zijn bundelwijziging annuleren? opzoeken
Een bundelwijziging kan alleen ongedaan gemaakt worden als deze nog in dezelfde maand is uitgevoerd. Bijvoorbeeld: een klant wijzigt zijn bundel(s) in de maand mei, dan kan deze wijziging nog ongedaan gemaakt worden in de maand mei. Zodra het 1 juni is geworden, is het niet meer mogelijk (de bundels zijn dan immers al van start gegaan).
Na 1 maand
Een klant geeft aan geen gebruik van zijn internet te kunnen maken. Jij gaat met de klant zijn toestelinstellingen doornemen. Wat is de correcte Simpel APN/toegangspunt? opzoeken
apn
internet.access.nl