De grote taal- en spellings quiz

Quizvragen voor 'Taal- en Spellings '
Welke taal is de grootste in Zwitserland? opzoeken
Italiaans
Frans
Duits
Reto-Romaans
In welke taal is "Zaijian" tot ziens? opzoeken
Koreaans
Chinees
Japans
Vietnamees
Wat is de juiste spelling? opzoeken
Zuid Korea
ZuidKorea
Zuidkorea
Zuid-Korea
Wat is de juiste spelling? opzoeken
Elektronica
Elektronika
Electronica
Electronika
"Il conto per favore", Welke taal is dit? opzoeken
Grieks
Italiaans
Spaans
Kroatisch
Wat is de juiste spelling? opzoeken
Confisqueren
Confisceren
Confisckeren
Confiskeren
Welke taal is het grootst in BelgiŽ? opzoeken
Nederlands en Frans zijn praktisch even groot
Duits
Nederlands
Frans
Wat is de juiste spelling? opzoeken
Cateder
Kateder
Katheder
Catheder
"Deus facit popolum gaudent" welke oude , uitgestorven taal is dit? opzoeken
Latijn
Egyptisch
Oud Grieks
Perzisch
Welke van deze talen is geen Germaanse taal? opzoeken
Duits
Pools
Zweeds
Engels