De grote verkeersregels nederland quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels Nederland'

 
Op een rotonde waarbij geen verkeersborden zij geplaatst geldt: opzoeken
Voorrang van rechts
Voorrang voor de persoon die zich op de rotonde bevindt
Ritsen verplicht
Je wil parkeren voorbij een oversteekplaats voor fietsers, hoeveel meter moet je hier minstens voorbij parkeren? opzoeken
0m
4m
1m
2m
5m
3m
Wat is de maximaal toegelaten snelheid voor een kampeerwagen op een autosnelweg? opzoeken
120 km/h
110 km/h
90 km/h
100 km/h
Waar mag je buiten de bebouwde kom met een personenwagens met aanhangwagen of caravan het snelste rijden? opzoeken
Op autosnelwegen
Op hoofdwegen
Op alle wegen even snel
Op andere wegen dan autosnelwegen en hoofdwegen
Wat betekent een rode sticker op een geneesmiddel? opzoeken
Dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid beïnvloeden
Bij gebruik van dit geneesmiddel geen voertuigen besturen
Dit heeft niets met het verkeer te maken
Tot welke grootte moeten kinderen in een kinderzitje? opzoeken
135 cm
100 cm
150 cm
Niet
Wat is het maximum toegelaten alcoholgehalte? opzoeken
0,35 ‰
0,4 ‰
0,5 ‰
0,8 ‰
0,0 ‰
Waar mag je in een erf parkeren? opzoeken
Enkel waar een P staat en een parkeerplaats voorzien is
Als er een P staat mag je overal parkeren
Enkel bewoners mogen hier parkeren
Overal
Wat betekent een knipperend rood licht? opzoeken
Verplicht te stoppen
Binnen enkele seconden wordt het rood
Voorrang verlenen
Opgelet voor voetgangers
Hoe snel mag je met een personenauto op een hoofdweg rijden? opzoeken
80 km/h
70 km/h
120 km/h
100 km/h
90 km/h