De grote verkeersregels belgië quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels België'

 
Wanneer heb je geen voorrang ondanks dat je van rechts komt? opzoeken
Als je van een pad komt
Als je van de snelweg komt
Als je in de zone 30 rijdt
Als je gestopt bent
Wat is de maximum toegelaten breedte van een fiets, tweewielige bromfiets of hun aanhangwagen? opzoeken
0,90m
1,20m
0,50m
1,50m
1,00m
Hoe vaak moet je betalen als je met 3 motorfietsen binnen 1 parkeervak voor een wagen parkeert? opzoeken
2 maal
1,5 maal
3 maal
1 maal
Wat betekent een gele onderbroken streep op de werkelijke rand van de rijbaan? opzoeken
Verboden langs deze streep te parkeren
Verboden over of achter deze streep te parkeren
Parkeren met parkeerschijf
Opgepast: zachte berm
Langs welke kant moet je een linksrijdende tram in een gewone situatie ingehalen? opzoeken
Dit maakt niet uit
rechts
Je mag een tram niet inhalen
links
Aan welke kant moet je op 5 januari parkeren bij halfmaandelijks beurtelings parkeren in gans een bebouwde kom? opzoeken
Langs de kant van de gebouwen met pare nummers
Langs de kant van de gebouwen met onpare nummers
Langs de kant waar de minste huizen staan
Langs de kant waar de meeste huizen staan
De amazonezit is toegestaan voor passagiers van: opzoeken
Motorfietsen
Geen van deze 3
Bromfietsen
Fietsen
Hoeveel afstand moet er minimum zijn tussen waar je met je voertuig stilstaat of parkeert en een op een kruispunt geplaatst verkeerslicht? opzoeken
10m
1m
20m
5m
Hoe lang mag je met een parkeerschijf parkeren op een werkdag tussen 9u en 18u? opzoeken
1,5 uur
2 uur
2,5 uur
0,5 uur
1 uur
Wat is de maximaal toegelaten snelheid binnen de woonerven en de erven? opzoeken
50 km/h
25 km/h
10 km/h
40 km/h
20 km/h
30 km/h