De grote verkeersregels belgiŽ quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels BelgiŽ'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 18-08-2022
Wanneer mag je een tram links kruisen? opzoeken
Wanneer de ruimte rechts te eng is
Als de tram stil staat
Altijd
Nooit
Aan welke kant moet je op 5 januari parkeren bij halfmaandelijks beurtelings parkeren in gans een bebouwde kom? opzoeken
Langs de kant waar de meeste huizen staan
Langs de kant van de gebouwen met pare nummers
Langs de kant waar de minste huizen staan
Langs de kant van de gebouwen met onpare nummers
Hoe lang mag je met een parkeerschijf parkeren op een werkdag tussen 9u en 18u? opzoeken
1 uur
0,5 uur
2 uur
1,5 uur
2,5 uur
Wanneer moet je je wagen van kant veranderen bij het halfmaandelijks parkeren? opzoeken
Op de laatste dag van elke periode tussen 19 u 30 en 20 u
Op de laatste dag van elke periode
Op de laatste dag van elke periode tussen 12 u en 24 u
Op de eerste dag van elke periode tussen 0 u en 10 u
Op de eerste dag van elke periode
Hoeveel afstand moet er minimum zijn tussen waar je met je voertuig stilstaat of parkeert en een op een kruispunt geplaatst verkeerslicht? opzoeken
1m
5m
10m
20m
Wat is de toegelaten maximumsnelheid van autobussen en autocars op autosnelwegen? opzoeken
90 km/h
120 km/h
110 km/h
100 km/h
Wat is de maximaal toegelaten snelheid binnen de woonerven en de erven? opzoeken
25 km/h
40 km/h
10 km/h
30 km/h
20 km/h
50 km/h
Wat wordt niet als manoeuvre beschouwd? opzoeken
keren of achteruitrijden
van rijstrook of van file veranderen
een parkeerplaats verlaten of oprijden
Zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden
Hoe vaak moet je betalen als je met 3 motorfietsen binnen 1 parkeervak voor een wagen parkeert? opzoeken
2 maal
3 maal
1 maal
1,5 maal
Hoe ver moet een gevaarsdriehoek voor een voertuig geplaatst worden op een gewone weg? opzoeken
Minimum 50m
Minimum 70m
Minimum 100m
Minimum 30m