De grote verkeersregels belgiŽ quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels BelgiŽ'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 26-06-2019
Wat is de minimum onderlinge afstand die bestuurders van autoīs die in konvooi rijden voor een gezamenlijk te maken tocht moeten houden? opzoeken
25m
50m
0m
10m
5m
Wat wordt niet als manoeuvre beschouwd? opzoeken
een parkeerplaats verlaten of oprijden
van rijstrook of van file veranderen
keren of achteruitrijden
Zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden
Tot welke grootte moeten kinderen jonger dan 18 jaar vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderzitje? opzoeken
145cm
140cm
135cm
150cm
Wat is de maximaal toegelaten snelheid binnen de woonerven en de erven? opzoeken
50 km/h
40 km/h
10 km/h
30 km/h
20 km/h
25 km/h
Hoeveel afstand moet er minimum zijn tussen waar je met je voertuig stilstaat of parkeert en een op een kruispunt geplaatst verkeerslicht? opzoeken
5m
10m
20m
1m
Wat is de toegelaten maximumsnelheid van een bromfiets klasse A? opzoeken
45 km/h
50 km/h
30 km/h
25 km/h
Hoe diep moeten de hoofdgroeven van de tekening van lucht- of cushionbanden van autoīs minstens zijn? opzoeken
10mm
16mm
14mm
1mm
1,4mm
1,6mm
Wat betekent een gele onderbroken streep op de werkelijke rand van de rijbaan? opzoeken
Verboden over of achter deze streep te parkeren
Parkeren met parkeerschijf
Verboden langs deze streep te parkeren
Opgepast: zachte berm
Hoe lang mag je met een parkeerschijf parkeren op een werkdag tussen 9u en 18u? opzoeken
2,5 uur
1 uur
2 uur
1,5 uur
0,5 uur
Aan welke kant moet je op 5 januari parkeren bij halfmaandelijks beurtelings parkeren in gans een bebouwde kom? opzoeken
Langs de kant waar de meeste huizen staan
Langs de kant van de gebouwen met onpare nummers
Langs de kant waar de minste huizen staan
Langs de kant van de gebouwen met pare nummers