De grote treinen quiz

Quizvragen voor 'Treinen '
Welke stelling over Belgische spoorwegen is onjuist? opzoeken
Er rijden treinstellen rond die de leeftijd van 50 jaar hebben gepasseerd.
In Belgie wordt links gereden.
Nederland heeft afgelopen 25 jaar diverse keren voor langere periodes Belgische rijtuigen gehuurd ivm een tekort aan treinmaterieel.
Het is het Europese spoorwegbedrijf met de meeste kans op ongelukken in relatie tot de reiziger per kilometer.
Belgie hanteert twee namen voor de spoorwegen: De SNCB en de NVBS. Respectievelijk de Franse en Nederlandstalige naam.
Welk treintype kwam onlangs negatief in het nieuws vanwege het ontbreken van de WC? opzoeken
De Hondekop
De Koploper (ICM)
De Wadloper
De Sprinter (SLT)
De Kameel
Welke afkorting is geen naam van een hogesnelheidstrein? opzoeken
AVE
TEE
Eurostar
ICE
Shinkansen
Waar staat de spoortechnische term 'kantelbakconstructie' voor? opzoeken
Treinstellen waarbij ieder segment (zeg maar de motorwagens of rijtuigen) kan kantelen zodat deze trein harder door scherpe bochten kan rijden.
Grindwagens die kunnen kantelen t.b.v. onderhoud aan het spoor.
Stoomlocomotieven met kantelbare tenders t.b.v. het makkelijker aanvullen van kolen.
Wat is een andere naam voor Plan V of het mat. '64? opzoeken
De Kameel, directievoertuig in het Spoorwegmuseum
Intercity, Koploper
Intercity, Dubbeldekker
Intercity, Regiorunner
De standaard stoptrein, ofwel Apekop
Wat is een 'vis a vis' stoelopstelling in een trein. opzoeken
Banken tegenover elkaar (passagiers zitten dus tegen over elkaar in de rijrichting of tegen de rijrichting in).
Banken die zijdelings t.o.v. de rijrichting zijn geplaatst. Ofwel de zogenaamde 'Metro' indeling.
Een stoelopstelling met een middengangpad.
Stoelen die vlak achter de machinist staan opgesteld zodat je mee kan kijken op het spoor.
Een stoelopstelling van minimaal 4 stoelen naast elkaar.
Welk beveiligingssysteem is, al dan niet in vernieuwde versie, het meest gangbaar op het Nederlandse spoor? opzoeken
SNCB
AHOB
ATB
EMTRS
In welke provincie rijden geen dieseltreinen in de reguliere reizigersdienst? opzoeken
Friesland
Limburg
Zeeland
Groningen
Overijssel
Hoe heet de stoomlocomotief die bij de eerste in Nederland rondreed en waarvan een replica in het Nederlandse Spoorwegmuseum te zien is? opzoeken
De Kameel
De Bello
De Koning Ludwig
De Arend
De Adelaar
In welk jaar kwam het eerste Hondekop treinstel op de rails? opzoeken
In 1956
In 1954
In 1955
In 1953