De grote geschiedenis: tijdvak 1 quiz

Quizvragen voor 'Geschiedenis: Tijdvak 1'

 
Jaagden de mannen of de vrouwen van de jager-verzamelaars? opzoeken
Vrouwen
Mannen
Hadden de jager-verzamelaars een taakverdeling? opzoeken
Ja
Nee
Wat was het middel van bestaan van jager-verzamelaars? opzoeken
Jagen en verzamelen
Verzamelen
Jagen
In welke periode kun je tijdvak 1 plaatsten? opzoeken
Jagers en Boeren
Prehistorie
Oudheid
Middeleeuwen
De tijd van jagers en boeren
Verzamelden de mannen of de vrouwen van de jager-verzamelaars? opzoeken
Mannen
Vrouwen
Wat is het eerste kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Wat is de naam van tijdvak 1? opzoeken
Jagers en verzamelaars
Prehistorie
De tijd van jagers en boeren
Jagers en boeren
Tijdvak 1
Wat is het derde kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Wat is het tweede kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Welke jaartal hoort bij tijdvak 1? opzoeken
3000
3000 v. Chr.