De grote geschiedenis: tijdvak 1 quiz

Quizvragen voor 'Geschiedenis: Tijdvak 1'

 
Wat is de naam van tijdvak 1? opzoeken
Jagers en boeren
Jagers en verzamelaars
Prehistorie
Tijdvak 1
De tijd van jagers en boeren
Wat was het middel van bestaan van jager-verzamelaars? opzoeken
Verzamelen
Jagen en verzamelen
Jagen
Wat is het tweede kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Jaagden de mannen of de vrouwen van de jager-verzamelaars? opzoeken
Mannen
Vrouwen
In welke periode kun je tijdvak 1 plaatsten? opzoeken
Middeleeuwen
Jagers en Boeren
De tijd van jagers en boeren
Oudheid
Prehistorie
Hadden de jager-verzamelaars een taakverdeling? opzoeken
Nee
Ja
Verzamelden de mannen of de vrouwen van de jager-verzamelaars? opzoeken
Mannen
Vrouwen
Wat is het eerste kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Wat is het derde kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Welke jaartal hoort bij tijdvak 1? opzoeken
3000
3000 v. Chr.