De grote geschiedenis: tijdvak 1 quiz

Quizvragen voor 'Geschiedenis: Tijdvak 1'
Beschikbaar vanaf: 09-07-2012
Laatst gespeeld op: 17-12-2018
Wat is het derde kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Wat is het eerste kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Wat is de naam van tijdvak 1? opzoeken
Jagers en boeren
De tijd van jagers en boeren
Tijdvak 1
Jagers en verzamelaars
Prehistorie
Jaagden de mannen of de vrouwen van de jager-verzamelaars? opzoeken
Mannen
Vrouwen
Hadden de jager-verzamelaars een taakverdeling? opzoeken
Nee
Ja
Welke jaartal hoort bij tijdvak 1? opzoeken
3000 v. Chr.
3000
Verzamelden de mannen of de vrouwen van de jager-verzamelaars? opzoeken
Vrouwen
Mannen
In welke periode kun je tijdvak 1 plaatsten? opzoeken
Oudheid
Prehistorie
Middeleeuwen
De tijd van jagers en boeren
Jagers en Boeren
Wat is het tweede kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Wat was het middel van bestaan van jager-verzamelaars? opzoeken
Jagen en verzamelen
Jagen
Verzamelen