Quizvragen voor 'Verkeersregels ItaliŽ'

Waar is overnachten in je voertuig niet toegestaan? opzoeken
Dit is overal verboden
In de bebouwde kom
Dit is overal toegestaan
Buiten de bebbouwde kom
Wanneer moet je met dimlichten aan rijden? opzoeken
Altijd binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom bij neerslag
Buiten de bebouwde kom bij neerslag
Altijd buiten de bebouwde kom
Wat is de minimumsnelheid in de Frťjus tunnel? opzoeken
50 km/h
30 km/h
40 km/h
70 km/h
60 km/h
Hoe snel mag je op een autosnelweg met een personenwagens met aanhangwagen of caravan rijden? opzoeken
80 km/h
110 km/h
100 km/h
130 km/h
Wat is het maximum toegelaten alcoholgehalte? opzoeken
0 Č
0,5 Č
0,2 Č
0,35 Č
Wie moet er een veiligheidsvest dragen als je 's nachts of bij slecht weer moet stoppen en uitstappen? opzoeken
De bestuurder en 1 passagier
De bestuurder en minstens de helft van de passagiers
Enkel de bestuurder
Zowel de bestuurder als alle passagiers
Wat betekenen witte strepen aan parkeerplaatsen? opzoeken
Gratis parkeerplaatsen
Betalende parkeerplaatsen
Gereserveerde parkeerplaatsen
Wanneer is het inhalen van een tram langs rechts bij het in- of uitstappen van passagiers toegestaan? opzoeken
Indien er een vluchtheuvel is
Indien er een blauw bord met daarin een rode cirkel staat
Indien je niet langs links voorbij kan
Indien er geen vluchtheuvel is
Tot wanneer moeten kinderen in een kinderzitje vervoerd worden? opzoeken
10 jaar of 135 cm
14 jaar of 150 cm
12 jaar of 150 cm
12 jaar, onafhanelijk van de grootte
Hoe ver mag de lading uitsteken? opzoeken
10 % van de totale lengte van het voertuig
30 % van de totale lengte van het voertuig
2 meter
1 meter