De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 21-09-2020
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Stijgen
Constant blijven
Dalen
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
10mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
5mA
20mA
40mA
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het reactief vermogen
Het schijnbare vermogen
Het actief vermogen
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Er komen massaīs CO2 vrij
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf 1.000 volt
Vanaf 10.000 volt
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Atomen opsplitsen
Stoffen samenvoegen
Atomen terug aaneenhechten
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
waterenergie
windenergie
kernenergie
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 30 jaar.
Minstens 10 jaar.
Minstens 20 jaar.
Minstens 5 jaar.
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Vaste elektriciteit
Staande elektriciteit
Statische elektriciteit