De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'
Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 17-07-2018
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Er komen massaīs CO2 vrij
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
5mA
20mA
40mA
10mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Stoffen samenvoegen
Atomen terug aaneenhechten
Atomen opsplitsen
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
windenergie
waterenergie
kernenergie
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Staande elektriciteit
Vaste elektriciteit
Statische elektriciteit
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
geleiden elektriciteit
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Constant blijven
Dalen
Stijgen
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 10 jaar.
Minstens 20 jaar.
Minstens 5 jaar.
Minstens 30 jaar.
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf 10.000 volt
Vanaf 1.000 volt
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat