De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'
Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 24-06-2018
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
windenergie
waterenergie
kernenergie
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het schijnbare vermogen
Het actief vermogen
Het reactief vermogen
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Stoffen samenvoegen
Atomen terug aaneenhechten
Atomen opsplitsen
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf 1.000 volt
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf 10.000 volt
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
geleiden elektriciteit
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Er komen massaīs CO2 vrij
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
10mA
20mA
5mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
40mA
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Dalen
Stijgen
Constant blijven
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 10 jaar.
Minstens 20 jaar.
Minstens 5 jaar.
Minstens 30 jaar.
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)