De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 28-05-2020
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Er komen massaīs CO2 vrij
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het schijnbare vermogen
Het actief vermogen
Het reactief vermogen
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
10mA
40mA
5mA
20mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf 10.000 volt
Vanaf 1.000 volt
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Atomen terug aaneenhechten
Stoffen samenvoegen
Atomen opsplitsen
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Stijgen
Dalen
Constant blijven
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Vaste elektriciteit
Staande elektriciteit
Statische elektriciteit
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
windenergie
waterenergie
kernenergie
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 30 jaar.
Minstens 10 jaar.
Minstens 20 jaar.
Minstens 5 jaar.