De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'

 
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Er komen massa´s CO2 vrij
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
10mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
40mA
5mA
20mA
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Atomen terug aaneenhechten
Stoffen samenvoegen
Atomen opsplitsen
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Dalen
Constant blijven
Stijgen
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf 1.000 volt
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf 10.000 volt
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
geleiden elektriciteit
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 5 jaar.
Minstens 30 jaar.
Minstens 10 jaar.
Minstens 20 jaar.
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
kernenergie
windenergie
waterenergie
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Statische elektriciteit
Staande elektriciteit
Vaste elektriciteit