De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 25-03-2019
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Er komen massaīs CO2 vrij
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Stoffen samenvoegen
Atomen terug aaneenhechten
Atomen opsplitsen
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf 1.000 volt
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf 10.000 volt
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
waterenergie
kernenergie
windenergie
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
geleiden elektriciteit
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het actief vermogen
Het reactief vermogen
Het schijnbare vermogen
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
40mA
20mA
10mA
5mA
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Staande elektriciteit
Statische elektriciteit
Vaste elektriciteit
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Constant blijven
Dalen
Stijgen