De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 28-06-2022
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Atomen terug aaneenhechten
Stoffen samenvoegen
Atomen opsplitsen
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Er komen massaīs CO2 vrij
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf 1.000 volt
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf 10.000 volt
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 30 jaar.
Minstens 10 jaar.
Minstens 5 jaar.
Minstens 20 jaar.
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
5mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
20mA
40mA
10mA
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
geleiden elektriciteit
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Dalen
Stijgen
Constant blijven
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
kernenergie
windenergie
waterenergie
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het schijnbare vermogen
Het reactief vermogen
Het actief vermogen
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)