De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 19-02-2020
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
geleiden elektriciteit
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
waterenergie
kernenergie
windenergie
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het actief vermogen
Het schijnbare vermogen
Het reactief vermogen
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Atomen opsplitsen
Stoffen samenvoegen
Atomen terug aaneenhechten
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf 1.000 volt
Vanaf 10.000 volt
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Er komen massaīs CO2 vrij
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
10mA
40mA
5mA
20mA
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Vaste elektriciteit
Staande elektriciteit
Statische elektriciteit
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Constant blijven
Stijgen
Dalen