De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'

 
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Atomen terug aaneenhechten
Stoffen samenvoegen
Atomen opsplitsen
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het schijnbare vermogen
Het actief vermogen
Het reactief vermogen
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 10 jaar.
Minstens 30 jaar.
Minstens 5 jaar.
Minstens 20 jaar.
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
geleiden elektriciteit
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Dalen
Stijgen
Constant blijven
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Vaste elektriciteit
Statische elektriciteit
Staande elektriciteit
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf 10.000 volt
Vanaf 1.000 volt
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er komen massa´s CO2 vrij
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
waterenergie
windenergie
kernenergie