De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 29-01-2023
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Er komen massa´s CO2 vrij
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
kernenergie
waterenergie
windenergie
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Statische elektriciteit
Vaste elektriciteit
Staande elektriciteit
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf 10.000 volt
Vanaf 1.000 volt
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Atomen opsplitsen
Atomen terug aaneenhechten
Stoffen samenvoegen
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 10 jaar.
Minstens 20 jaar.
Minstens 5 jaar.
Minstens 30 jaar.
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Constant blijven
Dalen
Stijgen
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
geleiden elektriciteit
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
20mA
10mA
40mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
5mA