De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 17-10-2019
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Er komen massaīs CO2 vrij
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf 10.000 volt
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf 1.000 volt
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Atomen terug aaneenhechten
Stoffen samenvoegen
Atomen opsplitsen
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
20mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
40mA
5mA
10mA
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Stijgen
Constant blijven
Dalen
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het reactief vermogen
Het schijnbare vermogen
Het actief vermogen
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
waterenergie
windenergie
kernenergie
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Statische elektriciteit
Vaste elektriciteit
Staande elektriciteit
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
geleiden elektriciteit
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 5 jaar.
Minstens 10 jaar.
Minstens 30 jaar.
Minstens 20 jaar.