De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'
Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 19-11-2018
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf 1.000 volt
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf 10.000 volt
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
geleiden elektriciteit
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er komen massaīs CO2 vrij
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Stoffen samenvoegen
Atomen opsplitsen
Atomen terug aaneenhechten
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Stijgen
Dalen
Constant blijven
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het actief vermogen
Het reactief vermogen
Het schijnbare vermogen
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
40mA
10mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
5mA
20mA
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
waterenergie
kernenergie
windenergie
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Vaste elektriciteit
Staande elektriciteit
Statische elektriciteit