De grote psychische aandoening ptss quiz

Quizvragen voor 'Psychische aandoening PTSS'
Beschikbaar vanaf: 24-05-2012
Laatst gespeeld op: 18-08-2018
Wat is er gebeurd met de hypocampus bij iemand met PTSS? opzoeken
Verkleind
Vergroot
Hetzelfde gebleven
Wat doet EMDR in het ergste geval? opzoeken
Je krijgt angsten voor andere dingen dan je trauma.
Helemaal niets.
Je krijgt er slapeloze nachten van.
Je wordt enorm emotioneel.
Staat de opvoedingsstijl van ouders en het krijgen van een angststoornis in verbinding? opzoeken
Ja, wanneer ouders hun bezorgdheid overdreven uiten kan dit een oorzaak zijn voor een angststoornis.
Ja, wanneer ouders heel agressief zijn kan dit een oorzaak zijn voor een angststoornis.
Nee, wanneer ouders hun bezorgdheid overdreven uiten kan dit niet tot een angststoornis lijden.
In welk rijtje staan de juiste symptomen van PTSS? opzoeken
Flashbacks, herbeleving, slaapstoornissen.
Prikkelbaarheid, nachtmerries, agressiviteit.
Concentratieproblemen, hevige schrikreacties, verlegenheid.
Geheugenstoornissen, eetstoornissen, identiteitsstoornissen.
PTSS komt twee keer zoveel voor bij mannen als bij vrouwen. opzoeken
Onjuist
Juist
Hoe lang dienen de symptomen reeds aanwezig te zijn alvorens er sprake kan zijn van PTSS? opzoeken
3 maanden
6 maanden
2 dagen
1 maand
1 week
Waarvoor staat EMDR? opzoeken
Eye Moment Desensitization and Reprocessing
Eye Movement Desensitization and Repowering
Eye Movement Desation and Reprocessing
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Waarvoor staat PTSS? opzoeken
Posttraumatische schuldstoornis
Posttraumatische stressstoornis
Posttraumatische schrikstoornis
Psychotraumatische stressstoornis
PTSS is een ernstige vorm van angst die ontstaat na een traumatische ervaring. opzoeken
Juist
Onjuist
Mensen met een posttraumatische stressstoornis hebben een grote kans om later te lijden aan ... . opzoeken
Cognitieve stoornissen
Eetstoornissen zoals, anorexia
Stemmingsstoornissen
Somatoforme stoornissen
Schizofrenie