De grote psychische aandoening ptss quiz

Quizvragen voor 'Psychische aandoening PTSS'

 
Waarvoor staat EMDR? opzoeken
Eye Movement Desensitization and Repowering
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Eye Movement Desation and Reprocessing
Eye Moment Desensitization and Reprocessing
Wat doet EMDR in het ergste geval? opzoeken
Helemaal niets.
Je krijgt angsten voor andere dingen dan je trauma.
Je wordt enorm emotioneel.
Je krijgt er slapeloze nachten van.
Mensen met een posttraumatische stressstoornis hebben een grote kans om later te lijden aan ... . opzoeken
Stemmingsstoornissen
Schizofrenie
Cognitieve stoornissen
Eetstoornissen zoals, anorexia
Somatoforme stoornissen
Staat de opvoedingsstijl van ouders en het krijgen van een angststoornis in verbinding? opzoeken
Ja, wanneer ouders hun bezorgdheid overdreven uiten kan dit een oorzaak zijn voor een angststoornis.
Nee, wanneer ouders hun bezorgdheid overdreven uiten kan dit niet tot een angststoornis lijden.
Ja, wanneer ouders heel agressief zijn kan dit een oorzaak zijn voor een angststoornis.
Wat is er gebeurd met de hypocampus bij iemand met PTSS? opzoeken
Verkleind
Hetzelfde gebleven
Vergroot
PTSS is een ernstige vorm van angst die ontstaat na een traumatische ervaring. opzoeken
Onjuist
Juist
Waarvoor staat PTSS? opzoeken
Posttraumatische stressstoornis
Posttraumatische schrikstoornis
Posttraumatische schuldstoornis
Psychotraumatische stressstoornis
Hoe lang dienen de symptomen reeds aanwezig te zijn alvorens er sprake kan zijn van PTSS? opzoeken
2 dagen
1 maand
3 maanden
6 maanden
1 week
PTSS komt twee keer zoveel voor bij mannen als bij vrouwen. opzoeken
Juist
Onjuist
In welk rijtje staan de juiste symptomen van PTSS? opzoeken
Geheugenstoornissen, eetstoornissen, identiteitsstoornissen.
Concentratieproblemen, hevige schrikreacties, verlegenheid.
Flashbacks, herbeleving, slaapstoornissen.
Prikkelbaarheid, nachtmerries, agressiviteit.