De grote psychische aandoening ptss quiz

Quizvragen voor 'Psychische aandoening PTSS'

 
In welk rijtje staan de juiste symptomen van PTSS? opzoeken
Concentratieproblemen, hevige schrikreacties, verlegenheid.
Prikkelbaarheid, nachtmerries, agressiviteit.
Geheugenstoornissen, eetstoornissen, identiteitsstoornissen.
Flashbacks, herbeleving, slaapstoornissen.
Hoe lang dienen de symptomen reeds aanwezig te zijn alvorens er sprake kan zijn van PTSS? opzoeken
6 maanden
1 maand
1 week
3 maanden
2 dagen
Mensen met een posttraumatische stressstoornis hebben een grote kans om later te lijden aan ... . opzoeken
Somatoforme stoornissen
Cognitieve stoornissen
Schizofrenie
Stemmingsstoornissen
Eetstoornissen zoals, anorexia
PTSS komt twee keer zoveel voor bij mannen als bij vrouwen. opzoeken
Juist
Onjuist
PTSS is een ernstige vorm van angst die ontstaat na een traumatische ervaring. opzoeken
Onjuist
Juist
Wat doet EMDR in het ergste geval? opzoeken
Je wordt enorm emotioneel.
Helemaal niets.
Je krijgt angsten voor andere dingen dan je trauma.
Je krijgt er slapeloze nachten van.
Wat is er gebeurd met de hypocampus bij iemand met PTSS? opzoeken
Verkleind
Vergroot
Hetzelfde gebleven
Staat de opvoedingsstijl van ouders en het krijgen van een angststoornis in verbinding? opzoeken
Ja, wanneer ouders hun bezorgdheid overdreven uiten kan dit een oorzaak zijn voor een angststoornis.
Ja, wanneer ouders heel agressief zijn kan dit een oorzaak zijn voor een angststoornis.
Nee, wanneer ouders hun bezorgdheid overdreven uiten kan dit niet tot een angststoornis lijden.
Waarvoor staat PTSS? opzoeken
Posttraumatische schuldstoornis
Posttraumatische stressstoornis
Psychotraumatische stressstoornis
Posttraumatische schrikstoornis
Waarvoor staat EMDR? opzoeken
Eye Movement Desensitization and Repowering
Eye Moment Desensitization and Reprocessing
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Eye Movement Desation and Reprocessing