De grote brain trainers quiz

Quizvragen voor 'Brain trainers '

 
Hoeveel dagen telt 3x4 weken ? opzoeken
95
100
84
Hoeveel is 7x(49:7)+9 ? opzoeken
58
51
56
50
49
Hoeveel is B+C ? opzoeken
E
BC
Lisa is 52 jaar, Jarno is 3x9 jaar jonger, hoe oud is Jarno? opzoeken
23
25
21
Staan op de Duitse vlag de strepen horizontaal of verticaal ? opzoeken
Horizontaal
Verticaal
Heeft Frankrijk een koning ? opzoeken
Ja
Nee
Hoeveel sterren staan er op de Amerikaanse vlag ? opzoeken
10 sterren
15 sterren
90 sterren
50 Sterren
30 sterren
Wat betekend de zegswijze : hij kijkt de kat uit de boom ? opzoeken
Hij jaagt een kat uit een boom
Hij wacht af
Hij staart heel onbeleefd naar mensen
Hoeveel dagen telt de maand februari als het vandaag 4 jaar is geleden dat het schrikkeljaar was en we nu 4 jaar verder zijn ? opzoeken
27
29 dagen
31
30
28
Hoe heet de koning van belgie(2011-2012 enz.) ? opzoeken
Koning Filiep
Koning Albert de 2de