De grote brain trainers quiz

Quizvragen voor 'Brain trainers '
Hoeveel is B+C ? opzoeken
E
BC
Hoeveel dagen telt 3x4 weken ? opzoeken
95
84
100
Hoeveel is 7x(49:7)+9 ? opzoeken
58
49
50
51
56
Hoeveel sterren staan er op de Amerikaanse vlag ? opzoeken
90 sterren
30 sterren
10 sterren
15 sterren
50 Sterren
Tim heeft 160 knikkers hij veliest er 68 hoeveel heeft hij er nog ? opzoeken
91
90
92
Hoe heet de koning van belgie(2011-2012 enz.) ? opzoeken
Koning Albert de 2de
Koning Filiep
Hoeveel dagen telt de maand februari als het vandaag 4 jaar is geleden dat het schrikkeljaar was en we nu 4 jaar verder zijn ? opzoeken
30
31
28
29 dagen
27
Staan op de Duitse vlag de strepen horizontaal of verticaal ? opzoeken
Horizontaal
Verticaal
Heeft Frankrijk een koning ? opzoeken
Ja
Nee
Wat betekend de zegswijze : hij kijkt de kat uit de boom ? opzoeken
Hij jaagt een kat uit een boom
Hij wacht af
Hij staart heel onbeleefd naar mensen