De grote grootheden en eenheden quiz

Quizvragen voor 'Grootheden en eenheden'

 
Wat is de SI-grondeenheid van hertz (Hz)? opzoeken
1/m
1/s
s
m
Waarvoor staat SI? opzoeken
Système International
Several Internationals
Several Independents
Système Interrompre
Welke van onderstaande is geen SI grondeenheid? opzoeken
Candela
Coulomb
Kelvin
Kilogram
Seconden
Wat is de eenheid van de geabsorbeerde radioactieve dosis? opzoeken
Gy (gray)
Sv (sievert)
Bq (becquerel)
Pa (pascal)
Welke grootheid wordt uitgedrukt in lux? opzoeken
lichtsterkte
verlichtingssterkte
specifieke lichtstroom
lichtstroom
Welke grootheid heeft als eenheidssymbool Ω? opzoeken
Spanning
Weerstand
Geleidbaarheid
Stroom
Waarvoor staat het voorvoegsel nano? opzoeken
*10^(-6)
*10^(-12)
*10^(-9)
*10^(-3)
Wat is de eenheid van arbeid? opzoeken
Lumen
Tesla
Pascal
Watt
Joule
Hoe wordt de coulomb uitgedrukt in SI-grondeenheden? opzoeken
A*t
A*s
I*s
I*t
Waarvoor staat de Giga-annum (Ga)? opzoeken
1 000 000 000 kilogram
1 000 000 000 m
1 000 000 000 jaar
1 000 000 000 seconden