De grote grootheden en eenheden quiz

Quizvragen voor 'Grootheden en eenheden'

Beschikbaar vanaf: 19-07-2007
Laatst gespeeld op: 09-06-2023
Waarvoor staat SI? opzoeken
Several Internationals
Système International
Système Interrompre
Several Independents
Welke van onderstaande is geen SI grondeenheid? opzoeken
Kilogram
Coulomb
Kelvin
Seconden
Candela
Wat is de SI-grondeenheid van hertz (Hz)? opzoeken
1/m
s
1/s
m
Waarvoor staat het voorvoegsel nano? opzoeken
*10^(-9)
*10^(-6)
*10^(-3)
*10^(-12)
Wat is de eenheid van arbeid? opzoeken
Pascal
Watt
Joule
Lumen
Tesla
Waarvoor staat de Giga-annum (Ga)? opzoeken
1 000 000 000 seconden
1 000 000 000 kilogram
1 000 000 000 m
1 000 000 000 jaar
Hoe wordt de coulomb uitgedrukt in SI-grondeenheden? opzoeken
I*t
A*t
A*s
I*s
Wat is de eenheid van de geabsorbeerde radioactieve dosis? opzoeken
Gy (gray)
Pa (pascal)
Bq (becquerel)
Sv (sievert)
Welke grootheid heeft als eenheidssymbool Ω? opzoeken
Geleidbaarheid
Weerstand
Spanning
Stroom
Welke grootheid wordt uitgedrukt in lux? opzoeken
lichtstroom
verlichtingssterkte
specifieke lichtstroom
lichtsterkte