De grote ruimtemeetkunde quiz

Quizvragen voor 'Ruimtemeetkunde '

 
Wat zie je op het bovenaanzicht van jouw huis? opzoeken
Het dak in de juiste afmeting.
De tuin.
De voordeur.
een perspectief tekening van ons huis.
Hoe kan je de oppervlakte van de schil van een ruimtefiguur berekenen? opzoeken
door de bovenkant en de onderkant van het ruimtefiguur bij elkaar op te tellen.
Door grondvlak maal de hoogte te berekenen.
Door van alle zijden die je kunt zien de oppervlakte te bepalen en deze bij elkaar op te tellen.
Door van alle buiten zijden de oppervlakte te bepalen en deze dan bi elkaar op te tellen.
uit hoeveel aanzichten bestaat een cilinder? opzoeken
2 aanzichten
niet één aanzicht
slechts één aanzicht.
3 aanzichten
Wat is de oppervlakte van de schil van een cilinder met grondvlak 40cm² en een hoogte van 55cm. opzoeken
44000cm²
2280cm²
88000cm²
1313cm²
Wat is de inhoud van een prisma met een grondvlak van 40cm² en een hoogte van 55cm? opzoeken
95cm²
2200cm³
195cm³
Wat is de oppervlakte van de schil van een vierkantige piramide met als grondvlak een vierkant van 5 bij 5cm en met een hoogte van 10cm? opzoeken
200cm²
125cm²
128cm²
225cm²
Waar gebruik je aanzichten van een bepaald figuur voor? opzoeken
Om de ruimtefiguur op te delen in meerdere plaatjes.
Om het tekenblad op te vullen.
Voor het bepalen van de afmetingen van het ruimtefiguur om deze te tekenen of mee te rekenen.
Om te weten wat de voor en achterkant is van een ruimtefiguur.
Wat is de inhoud van een kubus van 6 bij 6 bij 6 centimeter? opzoeken
200cm³
72cm³
216cm³
36cm³
Wat is de oppervlakte van de schil van een kubus van 6 bij 6 bij 6 centimeter. opzoeken
72cm²
215cm²
216cm³
108cm²
Hoe bereken je de inhoud van een prisma? opzoeken
Door alle zijden bij elkaar op te tellen.
Door het grondvlak en de hoogte bij elkaar op te tellen
Door het grondvlak maal de hoogte te berekenen
Door het grondvlak maal 2 en dan maal de hoogte te berekenen.