De grote ruimtemeetkunde quiz

Quizvragen voor 'Ruimtemeetkunde '

 
Wat is de inhoud van een prisma met een grondvlak van 40cm² en een hoogte van 55cm? opzoeken
2200cm³
95cm²
195cm³
Wat zie je op het bovenaanzicht van jouw huis? opzoeken
een perspectief tekening van ons huis.
Het dak in de juiste afmeting.
De tuin.
De voordeur.
Hoe kan je de oppervlakte van de schil van een ruimtefiguur berekenen? opzoeken
Door van alle zijden die je kunt zien de oppervlakte te bepalen en deze bij elkaar op te tellen.
Door van alle buiten zijden de oppervlakte te bepalen en deze dan bi elkaar op te tellen.
door de bovenkant en de onderkant van het ruimtefiguur bij elkaar op te tellen.
Door grondvlak maal de hoogte te berekenen.
Waar gebruik je aanzichten van een bepaald figuur voor? opzoeken
Voor het bepalen van de afmetingen van het ruimtefiguur om deze te tekenen of mee te rekenen.
Om het tekenblad op te vullen.
Om de ruimtefiguur op te delen in meerdere plaatjes.
Om te weten wat de voor en achterkant is van een ruimtefiguur.
uit hoeveel aanzichten bestaat een cilinder? opzoeken
2 aanzichten
niet één aanzicht
slechts één aanzicht.
3 aanzichten
Wat is de inhoud van een kubus van 6 bij 6 bij 6 centimeter? opzoeken
216cm³
72cm³
36cm³
200cm³
Wat is de oppervlakte van de schil van een vierkantige piramide met als grondvlak een vierkant van 5 bij 5cm en met een hoogte van 10cm? opzoeken
128cm²
200cm²
225cm²
125cm²
Hoe bereken je de inhoud van een prisma? opzoeken
Door het grondvlak maal 2 en dan maal de hoogte te berekenen.
Door het grondvlak en de hoogte bij elkaar op te tellen
Door alle zijden bij elkaar op te tellen.
Door het grondvlak maal de hoogte te berekenen
Wat is de oppervlakte van de schil van een kubus van 6 bij 6 bij 6 centimeter. opzoeken
108cm²
216cm³
72cm²
215cm²
Wat is de oppervlakte van de schil van een cilinder met grondvlak 40cm² en een hoogte van 55cm. opzoeken
88000cm²
44000cm²
2280cm²
1313cm²