De grote energie voor jou! quiz

Quizvragen voor 'Energie voor jou!'
Beschikbaar vanaf: 01-07-2012
Laatst gespeeld op: 16-07-2018
Wat heeft Nederland ingesteld zodat mensen wel zonnepanelen willen kopen? opzoeken
Gratis zonnepanelen
Niets
Goedkopere zonnepanelen produceren
Subsidie
Wat is de grondstof voor een Kerncentrale? opzoeken
Water
Kernstof
Uranium
Zon
Welke straling komt er vrij bij een kernramp? opzoeken
Ultra-violet
Magnetische straling
Infra-rood
Radioactieve straling
Wat is geen tip om gezond te blijven? opzoeken
Heb genoeg slaap
Sla soms een maaltijd over
Sport genoeg
Eet gevarieerd
Wat is de belangrijkste reden dat mensen geen duurzame energiebronnen willen kopen? opzoeken
Het is lelijk
Duurzame energie raakt op
Fossiele brandstoffen zijn beter
Het is te duur
Wat is geen atoomsoort? opzoeken
H
K
C02
O
Is het belangrijk dat je groente en fruit eet voor je gezondheid? opzoeken
Nee
Ja
Welke van deze stoffen is een broeikasgas en veroorzaakt dus mee het broeikaseffect? opzoeken
O
Fe
CO
CO2
Wat is een vorm van duurzame energie die je zelf produceert? opzoeken
Kachel in plaats van centrale verwarming
Lucifers gebruiken
Fietsdynamo
Wat zijn fossiele brandstoffen? opzoeken
Gas - zon - olie
Gas - olie - kolen
Uranium - kolen - olie
Gas - zon - kolen