De grote energie voor jou! quiz

Quizvragen voor 'Energie voor jou!'

 
Wat is geen atoomsoort? opzoeken
C02
H
K
O
Wat is geen tip om gezond te blijven? opzoeken
Sla soms een maaltijd over
Sport genoeg
Eet gevarieerd
Heb genoeg slaap
Wat is een vorm van duurzame energie die je zelf produceert? opzoeken
Kachel in plaats van centrale verwarming
Lucifers gebruiken
Fietsdynamo
Welke van deze stoffen is een broeikasgas en veroorzaakt dus mee het broeikaseffect? opzoeken
O
Fe
CO2
CO
Wat is de grondstof voor een Kerncentrale? opzoeken
Uranium
Water
Kernstof
Zon
Is het belangrijk dat je groente en fruit eet voor je gezondheid? opzoeken
Nee
Ja
Wat is de belangrijkste reden dat mensen geen duurzame energiebronnen willen kopen? opzoeken
Fossiele brandstoffen zijn beter
Duurzame energie raakt op
Het is te duur
Het is lelijk
Wat heeft Nederland ingesteld zodat mensen wel zonnepanelen willen kopen? opzoeken
Goedkopere zonnepanelen produceren
Niets
Gratis zonnepanelen
Subsidie
Welke van deze energie bronnen produceert geen duurzame energie? opzoeken
Aardgas
Zonneënergie
Windenergie
Welke straling komt er vrij bij een kernramp? opzoeken
Radioactieve straling
Infra-rood
Ultra-violet
Magnetische straling