De grote energie voor jou! quiz

Quizvragen voor 'Energie voor jou!'
Beschikbaar vanaf: 01-07-2012
Laatst gespeeld op: 25-09-2018
Wat heeft Nederland ingesteld zodat mensen wel zonnepanelen willen kopen? opzoeken
Goedkopere zonnepanelen produceren
Niets
Gratis zonnepanelen
Subsidie
Wat is een vorm van duurzame energie die je zelf produceert? opzoeken
Kachel in plaats van centrale verwarming
Lucifers gebruiken
Fietsdynamo
Welke straling komt er vrij bij een kernramp? opzoeken
Ultra-violet
Magnetische straling
Radioactieve straling
Infra-rood
Is het belangrijk dat je groente en fruit eet voor je gezondheid? opzoeken
Ja
Nee
Wat is geen atoomsoort? opzoeken
C02
H
K
O
Wat is geen tip om gezond te blijven? opzoeken
Eet gevarieerd
Heb genoeg slaap
Sla soms een maaltijd over
Sport genoeg
Welke van deze stoffen is een broeikasgas en veroorzaakt dus mee het broeikaseffect? opzoeken
O
CO
CO2
Fe
Wat is de grondstof voor een Kerncentrale? opzoeken
Kernstof
Zon
Uranium
Water
Welke van deze energie bronnen produceert geen duurzame energie? opzoeken
Aardgas
ZonneŽnergie
Windenergie
Wat zijn fossiele brandstoffen? opzoeken
Gas - olie - kolen
Gas - zon - olie
Gas - zon - kolen
Uranium - kolen - olie