De grote energie voor jou! quiz

Quizvragen voor 'Energie voor jou!'

Beschikbaar vanaf: 01-07-2012
Laatst gespeeld op: 18-01-2019
Wat is de grondstof voor een Kerncentrale? opzoeken
Water
Uranium
Kernstof
Zon
Is het belangrijk dat je groente en fruit eet voor je gezondheid? opzoeken
Ja
Nee
Welke van deze stoffen is een broeikasgas en veroorzaakt dus mee het broeikaseffect? opzoeken
CO
CO2
Fe
O
Wat is geen atoomsoort? opzoeken
K
O
H
C02
Wat zijn fossiele brandstoffen? opzoeken
Gas - zon - kolen
Uranium - kolen - olie
Gas - olie - kolen
Gas - zon - olie
Wat heeft Nederland ingesteld zodat mensen wel zonnepanelen willen kopen? opzoeken
Niets
Goedkopere zonnepanelen produceren
Gratis zonnepanelen
Subsidie
Welke straling komt er vrij bij een kernramp? opzoeken
Ultra-violet
Magnetische straling
Radioactieve straling
Infra-rood
Wat is geen tip om gezond te blijven? opzoeken
Sla soms een maaltijd over
Eet gevarieerd
Heb genoeg slaap
Sport genoeg
Welke van deze energie bronnen produceert geen duurzame energie? opzoeken
Aardgas
Windenergie
ZonneŽnergie
Wat is de belangrijkste reden dat mensen geen duurzame energiebronnen willen kopen? opzoeken
Het is lelijk
Duurzame energie raakt op
Fossiele brandstoffen zijn beter
Het is te duur