De grote energie voor jou! quiz

Quizvragen voor 'Energie voor jou!'
Wat is de belangrijkste reden dat mensen geen duurzame energiebronnen willen kopen? opzoeken
Duurzame energie raakt op
Het is te duur
Het is lelijk
Fossiele brandstoffen zijn beter
Wat is geen atoomsoort? opzoeken
O
H
K
C02
Is het belangrijk dat je groente en fruit eet voor je gezondheid? opzoeken
Ja
Nee
Wat is een vorm van duurzame energie die je zelf produceert? opzoeken
Lucifers gebruiken
Kachel in plaats van centrale verwarming
Fietsdynamo
Wat zijn fossiele brandstoffen? opzoeken
Gas - zon - kolen
Gas - olie - kolen
Uranium - kolen - olie
Gas - zon - olie
Wat heeft Nederland ingesteld zodat mensen wel zonnepanelen willen kopen? opzoeken
Niets
Subsidie
Gratis zonnepanelen
Goedkopere zonnepanelen produceren
Wat is geen tip om gezond te blijven? opzoeken
Eet gevarieerd
Sport genoeg
Heb genoeg slaap
Sla soms een maaltijd over
Welke van deze stoffen is een broeikasgas en veroorzaakt dus mee het broeikaseffect? opzoeken
Fe
CO
CO2
O
Welke straling komt er vrij bij een kernramp? opzoeken
Infra-rood
Magnetische straling
Ultra-violet
Radioactieve straling
Welke van deze energie bronnen produceert geen duurzame energie? opzoeken
Aardgas
Windenergie
ZonneŽnergie