De grote energie voor jou! quiz

Quizvragen voor 'Energie voor jou!'

Beschikbaar vanaf: 01-07-2012
Laatst gespeeld op: 26-02-2021
Wat is de belangrijkste reden dat mensen geen duurzame energiebronnen willen kopen? opzoeken
Het is te duur
Duurzame energie raakt op
Fossiele brandstoffen zijn beter
Het is lelijk
Welke van deze stoffen is een broeikasgas en veroorzaakt dus mee het broeikaseffect? opzoeken
CO2
Fe
CO
O
Wat is geen tip om gezond te blijven? opzoeken
Sla soms een maaltijd over
Heb genoeg slaap
Sport genoeg
Eet gevarieerd
Wat is de grondstof voor een Kerncentrale? opzoeken
Zon
Water
Kernstof
Uranium
Welke straling komt er vrij bij een kernramp? opzoeken
Infra-rood
Magnetische straling
Ultra-violet
Radioactieve straling
Wat is geen atoomsoort? opzoeken
H
K
O
C02
Is het belangrijk dat je groente en fruit eet voor je gezondheid? opzoeken
Ja
Nee
Welke van deze energie bronnen produceert geen duurzame energie? opzoeken
Windenergie
Aardgas
ZonneŽnergie
Wat heeft Nederland ingesteld zodat mensen wel zonnepanelen willen kopen? opzoeken
Gratis zonnepanelen
Goedkopere zonnepanelen produceren
Subsidie
Niets
Wat zijn fossiele brandstoffen? opzoeken
Gas - olie - kolen
Uranium - kolen - olie
Gas - zon - olie
Gas - zon - kolen