De grote energiequiz

Quizvragen voor 'Energie'
Welk zonnepaneel is het meest efficiŽnt? opzoeken
Monokristallijne zonnecellen.
Plastic zonnecellen.
Amorfe zonnecellen.
Polykristallijne zonnecellen.
Dunnelaag zonnecellen.
Waar staat de afkorting OTEC voor? opzoeken
Ocean Thermal Energy Conservation
Ocean Therminal Energy Conversion
Ocean Thermal Energy Conversion.
Oceanische Thermische Energie Conversie.
Optionele Technische Elektriciteits Centrale
Hoeveel watt is 1 megawatt? opzoeken
1 megawatt is 1.000.000 megawatt
1 megawatt is 1.000.000 watt.
1 megawatt is 1000 watt
1 megawatt is 10.000 megawatt
1 megawatt is 10.000 miniwatt
Wat is een Meltdown? (in een kerncentrale) opzoeken
De reactoren raken onderkoeld waardoor ze uitvallen.
Dit is de oververhitting van een reactorvat. De brandstof smelt en er kan veel radioactief afval vrijkomen.
Dit is het plotseling afsluiten van alle elektriciteit waardoor de reactoren vernietigt kunnen worden.
Dit is de noodstop van een reactor. De regelstaven worden helemaal de reactor ingeschoven. Hierdoor stopt de kettingreactie.
Waar vond de kernramp op Three Mile Island plaats? opzoeken
Three Mile Island, Allentown, Pennsylvania.
Three Mile Island, Pittsburgh, Pennsylvania.
Three Mile Island, Scranton, Pennsylvania.
Three Mile Island, Philadelphia, Pennsylvania.
Three Mile Island, Harrisburg, Pennsylvania.
Wat wordt er bedoeld met getijdenvershil? opzoeken
De verandering tussen eb en vloed.
Het verschil tussen de zoutconcentratie en zoetconcentratie van het water.
Het hoogteverschil van de waterspiegel in de zee of een rivier.
De hoogtes van de golven op verschillende dagen.
De verschillende temperatuur van het water.
Wanneer spreek je van bodemwarmte en wanneer van aardwarmte? opzoeken
Bodemwarmte en aardwarmte zijn hetzelfde.
Je spreekt van aardwarmte als de energie onder de 500 meter diep wordt gehaald. Alle energie dieper dan 500 meter heet bodemwarmte.
Je spreekt van bodemenergie als de energie onder de 500 meter diep wordt gehaald. Alle energie dieper dan 500 meter heet aardwarmte.
Bodemwarmte wordt uit bodem gehaald en aardwarmte uit de aarde. Als je energie uit de bodem haalt is het bodemwarmte. Als je energie uit de aarde haalt is het aardwarmte.
Wat is de wetenschappelijke benaming van ethanol? opzoeken
Etheenglycol
Biobrandstof
Petroleum
Ethylalcohol
Alkanol
Wat is het verschil tussen mineralen en vitaminen? opzoeken
Mineralen kunnen niet aangemaakt worden door het lichaam, vitaminen wel. Ook hebben mineralen een makkelijkere samenstelling dan vitaminen.
Mineralen vind je in de grond, vitaminen niet.
Mineralen worden aangemaakt in het lichaam, vitaminen niet. Vitaminen hebben een makkelijkere samenstelling.
Er zijn 14 soorten vitaminen en 14 soorten mineralen.
Wat is het Fischer-Tropsch-synthese? opzoeken
Het afval wordt verbrand waardoor er energie ontstaat die mensen weer kunnen gebruiken.
Koolmonoxide en waterstof worden omgezet in vloeibare stoffen. Dit krijg je door biomassa onvolledig te verbranden. Dit heet met een moeilijk woord: pyrolyse.
Het afval wordt uitgeperst en uitgeknepen om de oliŽn en vetten eruit te halen. Die worden gebruikt als brandstof voor bijvoorbeeld centrales.
Het natte afval wordt in een afvalvergister gegooid. Dan wordt er warmte en vocht aan toegevoegd om er bacteriŽn te kweken. Die bacteriŽn breken dan versneld het afval af.