Quizvragen voor 'Ruimtemeetkunde quiz'

Uit hoeveel vlakken bestaat de schil van een vierkante piramide? opzoeken
vier vlakken.
ook uit zes vlakken net als de kubus.
uit ťťn top.
uit vijf vlakken.
Wat is de oppervlakte van de schil van een cilinder met grondvlak 40cm≤ en een hoogte van 55cm. opzoeken
2280cm≤
1313cm≤
44000cm≤
88000cm≤
Wat is de inhoud van een kubus van 6 bij 6 bij 6 centimeter? opzoeken
72cm≥
200cm≥
36cm≥
216cm≥
Wat is de inhoud van een prisma met een grondvlak van 40cm≤ en een hoogte van 55cm? opzoeken
95cm≤
195cm≥
2200cm≥
Wat is de oppervlakte van de schil van een vierkantige piramide met als grondvlak een vierkant van 5 bij 5cm en met een hoogte van 10cm? opzoeken
200cm≤
125cm≤
225cm≤
128cm≤
Hoe kan je de oppervlakte van de schil van een ruimtefiguur berekenen? opzoeken
Door van alle zijden die je kunt zien de oppervlakte te bepalen en deze bij elkaar op te tellen.
door de bovenkant en de onderkant van het ruimtefiguur bij elkaar op te tellen.
Door van alle buiten zijden de oppervlakte te bepalen en deze dan bi elkaar op te tellen.
Door grondvlak maal de hoogte te berekenen.
uit hoeveel aanzichten bestaat een cilinder? opzoeken
2 aanzichten
3 aanzichten
slechts ťťn aanzicht.
niet ťťn aanzicht
Hoe bereken je de inhoud van een prisma? opzoeken
Door het grondvlak en de hoogte bij elkaar op te tellen
Door alle zijden bij elkaar op te tellen.
Door het grondvlak maal de hoogte te berekenen
Door het grondvlak maal 2 en dan maal de hoogte te berekenen.
Wat is de oppervlakte van de schil van een kubus van 6 bij 6 bij 6 centimeter. opzoeken
72cm≤
215cm≤
108cm≤
216cm≥
Waar gebruik je aanzichten van een bepaald figuur voor? opzoeken
Om te weten wat de voor en achterkant is van een ruimtefiguur.
Om de ruimtefiguur op te delen in meerdere plaatjes.
Om het tekenblad op te vullen.
Voor het bepalen van de afmetingen van het ruimtefiguur om deze te tekenen of mee te rekenen.